Menestys syntyy yhdessä

Mietin huikeaa yksilösuoritusta. Ensimmäisenä mieleen tulevat huippu-urheilijoiden upeat suoritukset, mutta eivät hekään ole päässeet huipulle yksin. Avuksi on tarvittu valmentajia ja muita tukijoita. Menestys syntyy yhdessä.

Kun organisaatiot rekrytoivat osaajia, yhä keskeisemmäksi on tullut henkilön kyky toimia yhdessä muiden osaajien kanssa. Sillä on väliä, minkälaisten ihmisten kanssa työskentelee.

Liian monesti keskitytään työn sisältöön eikä opetella tuntemaan tiimikavereita. Kun tietää, että stressaantuessaan Heikki voi antaa muille tarpeettoman kovaa palautetta, se ei häiritse samalla tavalla kuin jos ei tietäisi tätä Heikin taipumusta. Työkaluja siihen, että voi opetella tuntemaan itseään ja toisia, on paljon. Esimerkiksi Everything Disc® on hyvä itseensä tutustumisen väline ja mainio pohja ymmärtää erilaisten ihmisten kommunikointityyliä.

Nopeasti muuttuvassa ja epävarmassa toimintaympäristössä paine oppia uutta nopeasti kasvaa. Siksi oppimisen painopiste siirtyy yhä enemmän yksilöistä tiimeihin. Kukaan ei voi yksin oppia ja hallita kaikkea. Pärjääminen ja työyhteisön hyvinvointi rakentuvat yhdessä tekemiselle.

Onnistumisen pohjana psykologinen turvallisuus

Onnistunut yhdessä oppiminen ja tekeminen edellyttävät luottamusta. Kun tiimikavereihin luottaa, arki rullaa. Luottamus rakentuu erilaisissa kohtaamisissa. Siksi on tärkeä malttaa kuunnella toisia. On helppo kuvitella kuuntelevansa, vaikka ajatuksissa pyörivät muut asiat. Taitoa kuunnella kannattaa harjoitella.

Kun mietin erilaisia kohtaamisia,
ne tilanteet, joissa toinen on ollut aidosti läsnä
keskittyen kuuntelemaan sitä,
mitä sanottavaa minulla on,
saavat oloni tuntumaan arvostetulta.

Jotta työt sujuvat parhaalla mahdollisella tavalla, ihmisten pitää tuntea olonsa turvalliseksi (tähän tulokseen päädyttiin esimerkiksi Googlen Aristoteles -hankkeessa). Psykologisesti turvallisessa tiimissä ei tarvitse pelätä kielteisiä seuraamuksia, vaikka sanoo asioista suoraan. Toki aina on hyvä muistaa asiallinen käytös. Rohkeus jakaa erilaisia näkemyksiä ja tietoa on yhteydessä organisaation kykyyn oppia ja kehittyä.

Monissa tutkimuksissa on kysytty henkilöstöltä, minkälaiset tehtävät ovat mukavimpia. Useimmin tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi jonkin uuden suunnittelu ja kehittäminen, ei rutiinitehtävistä huolehtiminen. Uuden oivaltamiseen ja asioiden rohkeasti esille tuomiseen liittyvän toimintatavan sisäistäminen voi parhaimmillaan lisätä työn mielekkyyttä.

Mitä paremmin työhön liittyvä tieto kulkee ihmisten välillä, sitä enemmän yrityksen tietopääoma kasvaa. Organisaatio on suhdeverkosto, jossa tehokas tiedonkulku vauhdittaa yrityksen uudistumis- ja kilpailukykyä. Tietoa virtaa monenlaisista kanavista; monesti henkilökohtainen kanssakäyminen on kuitenkin paras energian lähde.

Kaikissa tiimeissä syntyy välillä jännitteitä, ristiriitojakin. Hyvät tiimit eroavat muista siinä, etteivät ne pyri piilottelemaan ristiriitoja, vaan käsittelevät ne tehokkaasti. Tiimiguru Patrick Lencionin mukaan tiimin on hyvä todeta yhdessä, että rakentavat ristiriidat ovat hyväksi ja niitä ei kannata vältellä. Asioista voi, saa ja tulee olla erimieltä.

Huipputiimi ei tutkitusti ole joukko huippuyksilöitä. Olennaista on se, miten laadukkaaseen vuorovaikutukseen tiimissä pystytään ja miten siinä toimivat ihmiset osaavat toimia yhdessä.