HR – muutakin kuin palkkojen maksamista

On paljon tietoa – tutkittuakin – siitä, että hyvällä henkilöstöjohtamisella voidaan vaikuttaa yrityksen menestymiseen. Silti monet tyytyvät hoitamaan vain pakolliset HR-asiat. Vaikka toimivan henkilöstöjohtamisen pohja on edelleenkin palkkojen maksaminen oikein ja ajallaan, se on paljon muutakin.

Henkilöstötoiminnon, HR:n, keskeinen tehtävä on auttaa yritystä saavuttamaan tavoitteensa. Henkilöstöjohtamisella tuetaan strategian muuttumista arjen toiminnaksi.

HR:n vastuualueeseen kuuluu koko yrityksen toimintaan vaikuttavia tehtäviä: liiketoimintaan liittyviä asioita, henkilöstösuunnittelua, osaamisen kehittämistä, suorituksen johtamista ja palkitsemista, työsuhdeasioita ja työhyvinvointia. Osa tehtävistä perustuu lakiin, kuten yhteistoimintalain soveltamisen piirissä olevan yrityksen velvollisuus laatia vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Erilaiset HR-prosessit ja –käytännöt tukevat johtamista ja esimiestyötä. Näiden lisäksi on  henkilöstöjohtamisen osa-alueelle kuuluvia tehtäviä, jotka on  järkevä tehdä, kuten seuraajasuunnitelmat  ja lähtöhaastattelut.

Henkilöstöammattilaisilla on erityinen rooli henkilöstöjohtamiseen liittyvien käytäntöjen kehittäjänä ja asiantuntijana. Heidän keskeistä osaamista on myös yrityskulttuurin ja muutoksen johtaminen. Kun yrityksen kulttuuri on vahva, tarvitaan vähemmän ohjeita ja organisaatiotasoja. Valvonnasta ja kontrolloinnista voidaan siirtyä ihmisten tukemiseen ja innostamiseen.

Henkilöstöasiat ovat osa jokaisen yrityksen toimintaa. Niitä ei kuitenkaan hoideta – eikä pidäkään hoitaa – kaikkialla samalla tavalla. Valtaosassa organisaatioista ei ole erikseen HR-ammattilaisia. Henkilöstöasiat hoituvat niissä joko toisten työtehtävien rinnalla tai niihin liittyvä osaaminen hankitaan yrityksen ulkopuolelta.

Henkilöstöjohtamisen kokonaisuuteen tarvitaan kaikissa yrityksissä ylimmän johdon kiinnostusta. Kun tuloksia pitää saada aikaan nopeasti, odotukset liittyvät muun muassa suorituksen, osaamisen ja tiedon johtamiseen. Toimitusjohtajan pitää hallita myös henkilöstöasiat.