Työn ilo ja hyvä esimiestyö kuuluvat yhteen

Työstään innostunut ihminen voi hyvin. Hän saa asiat tapahtumaan ja luo hyvää ilmapiiriä ympärilleen.

Kun esimiehet onnistuvat työssään, yritys tekee tulosta ja henkilöstö voi hyvin. Organisaation tuottavuus ja tehokkuus ovat tasapainossa henkilöstön hyvinvoinnin kanssa.

Jo pienillä panostuksilla esimiestyöhön voi olla iso merkitys.

Hyvän johtamisen perusta on se, että esimies tuntee ja tulee toimeen itsensä kanssa. Hän tietää vahvuutensa ja kehittymiskohteensa sekä tunnistaa omat tapansa reagoida erilaisissa tilanteissa. Kun kehittyy omien vahvuuksien varassa, löytää itselle sopivan ja ammattimaisen tavan toimia esimiehenä.

7 vinkkiä innostavaan johtamiseen on opas, johon olen kerännyt vuosien varrella oivaltamiani vinkkejä ihmisten innostavaan johtamiseen. Voit ladata oppaan oikealla olevasta painikkeesta.

Kun minusta aikoinaan tuli esimies, ajattelin tuon tehtävän hoituvan asiantuntijatyöni ohessa. Tiimiini kuuluvat ihmiset tekivät edelleen hyvin työnsä. Jonkun ajan kuluttua ymmärsin, että he odottivat minun tekevän esimiehelle kuuluvia tehtäviä.

Ymmärsin, että esimies ei ole arvonimi. Rupesin perehtymään esimiestyöhön ja käyttämään siihen enemmän aikaa. Jo pian huomasin, että esimiestyö lisäsi työhyvinvointia ja vaikutti varsinkin osaamisen jakamisen ja innostumisen kautta siihen, mitä saimme työssä aikaan.

Vuosien varrella esimiestyö on osoittautunut kiinnostavaksi. Olen saanut olla mahdollistamassa ihmisten kehittymistä ja onnistumisia. Välillä eteen on tullut haastavia tilanteita, joista henkilöstön vähentämiseen johtaneet yhteistoimintaneuvottelut ovat olleet varsinkin tunteiden tasolla kaikken vaikeimpia.

Arjen kiireet siirtävät monesti uuden esimiehen koulutusta eteenpäin määräämättömään hetkeen. Helpottaaksemme uuden esimiehen kehittymistä olemme tehneet HS Sertifioitu esimies – HSS™ -kurssin. Siinä yhdistyvät verkkokurssin ja perinteisen koulutuksen hyödyt. Verkkokurssilla läpikäydään monipuolisesti esimiestyötä ja viedään opittua käytäntöön erilaisten tehtävien ja harjoitusten avulla. Kurssin päätteeksi on yhteinen osio, jossa syvennetään opittuja asioita, käydään läpi erilaisia esimerkkitilanteita ja jaetaan todistukset.

Esimies edustaa työnantajaa ja on avainasemassa hyvän työyhteisön rakentamisessa. Kannattaako tällaisen henkilön kouluttamista lykätä? Mitäpä, jos esimieskoulutus alkaisi pian? Minkälainen työyhteisö teillä voisi olla jo muutaman kuukauden kuluttua?

HS sertifioitu esimies – HSS™  -kurssin hyödyt organisaatiolle:

  • kustannustehokas ja joustava koulutus
  • monipuolinen kokonaisuus, joka kannustaa osallistujaa kehittämään omaa toimintaansa esimiehenä
  • kun esimiehet kehittyvät, tiimit ja koko yrityskin kehittyvät
  • mahdollista hankkia yhdelle esimiehelle avoimena koulutuksena tai yrityskohtaisesti räätälöitynä koulutuksena

HS sertifioitu esimies – HSS™ -kurssin hyödyt osallistujalle:

  • saat esimiestehtävässä tarvittavia tietoja ja kehityt esimiehenä
  • esimiestyön keskeiset asiat on jaettu osioihin, jotta pystyt soveltamaan läpikäytyjä asioita välittömästi omassa työssäsi
  • verkkokurssi mahdollistaa opiskelemisen sinulle parhaiten soveltuvana aikana
  • kuhunkin jaksoon on kerätty tiivis tietopaketti kyseisestä asiasta
  • monimuotokoulutuksessa pystyt hyödyntämään erilaisia oppimistapoja
  • koulutus kannustaa sinua  kehittämään omaa toimintaasi esimiehenä

Seuraava HS sertifioitu esimies – HSS™ -verkkokurssi alkaa huhtikuussa 2020. Kysy lisätietoja