Eteneminen johtoryhmään tuo vastuun koko yrityksestä

Eteneminen johtoryhmään tuo vastuun koko yrityksestä

Nimitys johtoryhmän jäseneksi on iso muutos. Vastuu liiketoiminta-alueesta tai toiminnosta kasvaa koko yrityksen kokoiseksi. Jokainen haluaa tehdä parhaansa omalla vastuualueellaan. Sen lisäksi työ johtoryhmässä on parhaimmillaan yhteistä ajattelua, yhteistä oppimista, yhteistä tekemistä ja yhteisiä tuloksia.

Muistatko johtoryhmän kokouksen, jossa puheenvuorosi aikana kollega selasi puhelimestaan viestejä?

Sinulle tuli ehkä tunne, ettei esittämäsi asia ole tärkeää tai kiinnostavaa. Puhelimen selaaja ei todennäköisesti sen kummemmin miettinyt omaa käyttäytymistään.

Tuolla hetkellä – ja varsinkin jos samankaltaisia tilanteita on usein – voi olla vaikutusta luottamuksen rakentumiseen johtoryhmässä. Pieni teko viestii vähäisestä mielenkiinnosta toisen esitykseen ja yhteinen ajattelu ei ole keskiössä.

Tilanne on tuttu monien johtoryhmän kokouksista. Silloin, kun kollega raportoi omasta vastuualueestaan, vilkaisu puhelimeen voi tuntua luontevalta. Monesti ajatellaan, että jokaisella on omat vastuunsa ja kollegan näkemyksen haastaminen ei tunnu mielekkäältä. Näissä johtoryhmissä yhteistä asiaa ja oppimista on vähän:

Yhteiset asiat, yhteiset oivallukset

Toimiva ja tuloksia aikaansaava johtoryhmä on tiivis tiimi. Osaamisen ja asiantuntemuksen lisäksi sillä on halua ja taitoa luoda turvallinen ympäristö yhdessä tekemiselle.

Kun ryhmästä johtajia tulee tiimi, yhteiset asiat sekä yhdessä oppiminen ja oivaltaminen lisääntyvät:

Kuvaus johtoryhmän yhteisestä ajattelusta, kun keskinäinen luottamus on korkea
Yhteiset asiat, yhteiset oivallukset

Tällaisessa tiimissä on luonteva haastaa kollegaa kehittymään ja varmistaa, että erilaiset näkökulmat tulevat huomioiduiksi.

En luota, jos kiinnostut vain omasta menestymisestäsi

Ihmiseen, jota kiinnostaa vain oma menestyminen ja uralla eteneminen, on vaikea luottaa. Jotta saa muut mukaan yhteiseen työhön johtoryhmässä, yrityksen edun on oltava kaikille ykkönen.

Johtaminen on yhteistä tekemistä: yhteisiä vastoinkäymisiä ja onnistumisia. Kukaan ei voi jälkikäteen irtautua yhdessä sovitusta ja sysätä syyt epäonnistumisesta muiden harteille tai ottaa kunnian työn tuloksista vain itselleen.

On hyvä pysähtyä miettimään sitä, että tuo kokouksiin sellaisia asioita, joiden käsittelemisestä johtoryhmässä on oikeasti hyötyä. Tärkeä on myös osallistua aktiivisesti muiden kokoukseen tuomien asioiden käsittelyyn.

Olisiko kokeilemisen arvoista jättää puhelimeen vilkuilu vähemmälle? Ehkä pieni teko parantaisi vuorovaikutuksen laatua ja kyky rakentaa luottamusta kasvaisi?

Jos haluat selvittää, miten johtoryhmänne toimii tällä hetkellä, tutustu seuraavaksi ilmaiseen toimivan johtoryhmän tarkistuslistaan.