Tiedetään, tiedetään, mutta kuka kysyy oikeita kysymyksiä?

Henkilöstöllä on paljon tietoa; enemmän kuin moni ehkä huomaakaan. Tietoa löytyy runsaasti muualtakin. Kirjoitin Googleen hakusanat ”osaamisen kehittäminen”. Puolessa sekunnissa sain yli 600.000 tulosta.

Tämän päivän maailmassa ei ole pulaa tiedosta. Ratkaisevaa voi nyt olla se, kuka osaa kysyä oikeita kysymyksiä. Pablo Picasso, tuo maailmankuulu taidemaalari, on todennut: ”Tietokoneet ovat hyödyttömiä. Ne voivat antaa sinulle vain vastauksia.”

Tärkeä kysymys jokaiselle yritykselle on, miten sen menestymiselle tärkeä tieto saadaan yhteiseen käyttöön. Tämän päivän työelämässä ei enää riitä se, että yksittäisillä ihmisillä on tietoa. Nyt valttia on se, että tietoa osataan jakaa ja hyödyntää yhdessä. Kun tuloksia pitää saada aikaan nopeasti, tietoa pitää pystyä työstämään yhdessä kilpailuetua tuottaviksi toimintatavoiksi. Kukaan ei voi enää väittää tietävänsä kaikesta enemmän kuin muut.

Jotta ihmiset jakavat osaamistaan, johtamisen ja toimintaedellytysten pitää olla kunnossa. Osaamista käytetään tutkimusten mukaan tehokkaasti hyväksi vain, kun työyhteisössä on riittävästi luottamusta. Sitä rakennetaan muun muassa avoimuudella ja huolehtimalla henkilöstön kehittämisestä.

Kuunteleminen, taito tehdä hyviä kysymyksiä ja halu määritellä yhteinen innostava tavoite erilaisten asioiden ratkaisemiseksi ovat tämän päivän johtajan keskeistä osaamista. Vuorovaikutukseen liittyvästä osaamisesta tuli tärkeää, kun työelämässä alettiin tarvita aiempaa enemmän yhdessä tekemistä ja osaamista.

Merkittävä osa kehittymisestä tapahtuu työtä tehtäessä. Hyvät johtajat kannustavat ihmisiä kehittymään erilaisilla tavoilla. Ja muistavat huolehtia myös omasta kehittymisestään. Ihmiset, heidän osaamisensa ja halu jakaa tietoa auttavat yrityksiä erottumaan kilpailijoistaan ja onnistumaan.