Digi ja HR ne yhteen soppii

Tuskailin autossa pojalleni, miksi puhelimessa ei voi olla peiliä. Vierestä kuului tyynen rauhallinen vastaus: ”käytä etukameraa”.

Kolahti. Minä etsin perinteistä peiliä. Digimaailmaan syntynyt nuori ratkaisee asian uudesta näkökulmasta.

Tässä ajassa tarvitaan teknologista osaamista. Pelkästään siihen panostaminen ei kuitenkaan tee yhdestäkään yrityksestä tai ihmisestä menestyjää.

Henkilöstöjohtamisesta tulee koko ajan yhä enemmän yritysten menestymiseen vaikuttava tekijä. Johtamisella ja hyvillä HR-käytännöillä vaikutetaan ihmisten osaamisen ja innostumisen kautta siihen, mitä työssä saadaan aikaan. Hyvällä esimiestyöllä on siis merkitystä bisneksessä menestymiseen. Digiaikanakin.

Jatkuvat muutokset vaativat halua ja kykyä uudistua. Tietoa pitää jakaa yhä laajemmin ja nopeammin. Ja jotta tietoa jaetaan, ihmisten pitää luottaa toisiinsa. Luottamus syntyy johdonmukaisesta toiminnasta ja siitä, että tehdään asiat niin kuin sanotaan. Henkilökohtaisella tasolla muutokset tarkoittavat, että pitää olla valmiutta päästää irti joistakin ajat sitten opituista asioista sekä kyvystä ja halusta oppia uutta.

Strategiaakaan ei voi tehdä niin kuin ennen. Se aika, jolloin kolmen tai viiden vuoden välein käytettiin paljon aikaa seuraavien vuosien strategian miettimiseen, on taakse jäänyttä. Strategiaa pitää miettiä yhä useammin. Tarve siitä, että johtamisen tueksi pitää olla selkeät strategiset valinnat, ei ole kadonnut mihinkään. Digiaikakaudellakin johdon tärkein tehtävä on näyttää suunta, johon mennään. Henkilöstö tarvitsee innostavia, selkeitä ja mitattavia tavoitteita.

Digitalisaatio vaikuttaa myös työtehtäviin. Uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia kannattaa opetella ja hyödyntää. On tärkeä oppia koko ajan uutta.  Mitä teen oppiakseni uutta ja miten kehitän koko ajan osaamistani, ovat hyviä kysymyksiä itse kullekin. Erityisen tärkeitä ne ovat yrityksen johdolle. Esimerkillä johtamisella on tässäkin asiassa iso merkitys.

 Esimiehelle yksi konkreettinen tapa haastaa itseä kehittymään voi olla se, että opettelee kuuntelemaan entistä paremmin erilaisia ihmisiä. Hyviä ideoita ei kannata hukata tai toteuttaa liian hitaalla aikataululla. Toteuttamiskelpoisia oivalluksia voi tulla mistä vain. Ne eivät ole sidoksissa organisaation hierarkkiseen rakenteeseen.  Siksi johtaja tietää kaiken– ja ylhäältä-alas -johdetuissa yrityksissä tapahtuu isoja kulttuurimuutoksia. Digitalisaatio muuttaa yrityskulttuuria jo yksistään siksi, että se lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Digitalisaatio vaikuttaa jokaiseen yritykseen ja muuttaa niiden toimintatapoja. Se ei ole yrityksen muusta toiminnasta irrallinen asia. Pikemminkin päinvastoin. Digitalisaatio vaatii tuekseen hyvää henkilöstöjohtamista ja oikeanlaista yrityskulttuuria. Digi ja hyvä ihmisten johtaminen ovat yhdessä yrityksen menestymisen paras tae.