Energisoiva johtoryhmä

Miltä tuntuisi työskennellä johtoryhmässä, jonka kokouksessa käsiteltäisiin strategisesti tärkeitä asioita merkittävä osa kokousajasta ja muu aika menisi liiketoiminnan seurantaan liittyvissä asioissa sekä tilannekatsauksissa? Sellaisessa johtoryhmässä, jossa kaikki keskittyisivät kulloinkin käsiteltävänä oleviin asioihin ja jossa hankalalistakin asioista uskallettaisiin puhua?

Toimitusjohtaja päättää, minkälainen johtoryhmä yrityksessä on. Ryhmän toimivuuteen ja tehokkuuteen vaikuttavat kuitenkin kaikki siihen kuuluvat ihmiset. Parhaimmillaan johtoryhmässä osataan hyödyntää siihen kuuluvien ihmisten erilaisia vahvuuksia.

Tehokas johtoryhmä johtaa ja kehittää yritystä niin, että se saavuttaa sille asetetut tavoitteet ja vastaa sidosryhmiensä vaatimuksiin. Se seuraa – ja tarvittaessa reagoi – toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

Sujuvan johtoryhmätyön varmistamiseksi ryhmällä on selkeä rooli, sen toimintaan liittyvistä pelisäännöistä on sovittu yhdessä, päätöksentekoprosessi ja kokoustekniikka ovat toimivia ja ryhmän jäsenten kesken on hyvä vuorovaikutus ja yhteistyö myös kokousten ulkopuolella.

Ensimmäinen askel johtoryhmätyön tehostamiseksi voi olla se, että kokoukset suunnitellaan ja merkitään kalenteriin etukäteen koko vuodeksi. Kun toimintaa halutaan kehittää, kokousten jälkeen on hyvä arvioida yhdessä sitä, mikä meni hyvin ja missä pitäisi kehittyä.

Hyvästä johtoryhmän kokouksesta ihmiset lähtevät muihin tehtäviinsä energisempinä ja innostuneempina kuin mitä he olivat sinne tullessaan.

Minkälainen fiilis sinulla on teidän kokouksen jälkeen?