Johdon valmennukset → Johtajan coaching

Johtajan coaching

Johtamisen ja liiketoiminnan kehittämistä käytännönläheisesti ja tuloksellisesti.

Kuulostaako tutuilta?

 1. Päivät täyttyvät erilaisista palavereista. Aikaa tulevaisuuden suunnnittelulle ja kehittämiselle on niukasti
 2. Omien johdettavien tukeminen on tärkeää - kuka tukee johtajaa?
 3. Joitakin tilanteita olisi hyvä käsitellä luottamuksellisesti jonkun ulkopuolisen kanssa
 4. Pitäisi omaksua nopeasti uusi vaativa rooli ja työtehtävä

Monet vastaavissa tilanteissa olevat johtajat hyödyntävät omassa kehittymisessään henkilökohtaista coachingia.

Mitä coaching on? Miten sinä voit hyödyntää sitä? Lataa ja lue käytännönläheinen opas Kehity johtajana - hyödynnä coachingia.

Lataa opas: Kehity johtajana – hyödynnä coachingia

Halusimme kirjoittaa sinulle käytännönläheisen oppaan siitä, mitä Business Coaching on ja miten sinä voit hyödyntää sitä. Toivottavasti saat oppaasta uusia ajatuksia kehittymiseesi.

kehity-johtajana-hyodynna-coachingia

Olemme coachanneet erilaisten organisaatioiden johtoa ja avainhenkilöitä yrittäjinä jo yli kymmenen vuotta. Olemme kansainvälisten ja kansallisten standardien mukaisesti sertifioituja coacheja.

  Olen lukenut ja hyväksynyt tietosuojaselosteen.


  Lataamalla oppaan tilaat samalla Human Siden uutiskirjeen. Human Siden uutiskirjeessä saat vinkkejä itsesi ja organisaatiosi kehittämiseen. Kirjeemme ilmestyy sähköpostiisi muutaman kerran vuodessa ja voit koska tahansa perua tilauksesi uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä.

  Coaching johtajan henkilökohtaiseen kehittymiseen

  Yhä useampi johtaja hyödyntää omassa kehittymisessään coachingia.

  Menestyminen vaativassa tehtävässä vaatii paneutumista ja keskittymistä itselle ja omalle organisaatiolle tärkeisiin asioihin.

  Moni johtaja pohtii sitä, miten saada siirrettyä mielessä pyörivät ideat ja suunnitelmat arkeen. Coaching-prosessi on tehokas menetelmä siirtää omaa tietoa mahdollisimman tehokkaasti käytännön työhön. Coach tukee ja haastaa johtajaa löytämään kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten sopivat ajattelu- ja toimintatavat.

  Business Coaching on liike-elämän ilmiöiden ja johtamisen tavoitteellista tarkastelua. Prosessiin kuuluu yleensä 6-8 tapaamista, joissa keskitytään johtajan itselleen asettamien tavoitteiden saavuttamiseen. Coaching on aina luottamuksellinen prosessi. Tapaamisissa voidaan käsitellä vaikeita ja keskeneräisiä asioita. Sertifioidun coachin kysymykset auttavat johtajaa ymmärtämään itseään ja työtään entistä tarkemmin, löytämään ratkaisuja erilaisiin tilanteisiin ja laittamaan asioita tärkeysjärjestykseen.

  Mikä on muuttunut coachingin avulla?

  Kaikki esimerkit ovat omilta asiakkailtamme viimeisen 48 kuukauden ajalta.

  Aloitus toimitusjohtajan tehtävässä on sujunut hyvin

  Henkilökohtaisen coachingin aikana johtaja teki suunnitelman sadalle ensimmäiselle päivälleen toimitusjohtajana. Se nopeutti uuden roolin omaksumista. Organisaatiolle uusi toimitusjohtaja näyttäytyi heti ensimmäisinä päivinä osaavana, kuuntelevana ja energisenä johtajana.

  Ajankäyttö on tehokkaampaa

  Johtajan rooli ja keskeiset tehtävät selkiytyivät. Tekeminen on aiempaa suunnitelmallisempaa ja ajankäyttö tehokkaampaa.

  Vuorovaikutus on parantunut ja ideointi lisääntynyt

  Vuorovaikutus toimitusjohtajan ja johtoryhmän välillä on parantunut. Kuuntelulle on aiempaa enemmän sijaa ja johtoryhmä on innostunut ideoimaan uutta.

  1. Tutustumme

  Yhteistyömme onnistumisen kannalta on tärkeää, että käytämme aikaa toisiimme tutustumiseen ja luottamuksen rakentamiseen.

  2. Tavoitteet yhteistyöllemme

  Sovimme sinun ja mahdollisesti myös esihenkilösi kanssa tavoitteet yhteistyöllemme.

  3. Coaching-tapaamiset

  Tapaamme 3-4 viikon välein 1-2 tuntia kerrallaan.

  4. Väliarviointi

  Väliarviointi siitä, miten olemme edistäneet tavoitteiden saavuttamista. Myös esihenkilö voi osallistua tähän tapaamiseen.

  5. Coaching-tapaamiset

  Tapaamisemme jatkuvat yhdessä sopimallamme rytmillä.

  6. Mitä saimme yhdessä aikaiseksi?

  Coachingprosessin päätyttyä teemme yhteenvedon tuloksista. Myös esihenkilö voi osallistua tähän tapaamiseen.

  Coaching-prosessi

  Moni johtaja pohtii sitä, miten saada siirrettyä mielessä pyörivät ideat ja suunnitelmat arkeen. Coaching-prosessi on tehokas menetelmä siirtää omaa tietoa mahdollisimman tehokkaasti käytännön työhön. Coach tukee ja haastaa valmennettavaa itseään löytämään kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten sopivat ajattelu- ja toimintatavat.

  Business Coaching on liike-elämän ilmiöiden ja johtamisen tavoitteellista tarkastelua. Prosessiin kuuluu useita tapaamisia, joissa keskitytään asiakkaan tavoitteiden saavuttamiseen. Coaching on aina luottamuksellinen prosessi. Tapaamisissa voidaan käsitellä vaikeita ja keskeneräisiä asioita. Sertifioidun coachin kysymykset auttavat johtajaa ymmärtämään itseään ja työtään entistä tarkemmin, löytämään ratkaisuja erilaisiin tilanteisiin ja laittamaan asioita tärkeysjärjestykseen.

  Johdon coaching-prosessissa voidaan käyttää esimerkiksi henkilökohtaista johtamistyyliä määrittelevää DiSC johtajuus -profiilia tai 360 -arviointia.

  Osaava ja aikaansaava kumppani johtamisessa ja HR:ssä

  Autamme asiakkaitamme käytännönläheisesti johtamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa. Tarjoamme johdon valmennuksia, koulutuksia esihenkilöille, coachingia ja HR-palveluja. Kaikkea tekemistämme ohjaa halu ja kyky aikaansaada tuloksia.

  Vahvuuksiamme on monipuolinen osaaminen johtamiseen ja henkilöstöasioihin.

  Tavoitteenamme on olla osaava ja aikaansaava kumppani johtamisessa ja HR:ssä, joka on aidosti ajan tasalla asiakkaan tilanteesta.

  Ota yhteyttä oheisella lomakkeella.

   _CA_6342

   Ritva-Liisa on perustanut Human Siden vuonna 2009. Ennen yrittäjäksi ryhtymistä Ritva-Liisa on toiminut erilaisissa johto-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä yli 20 vuotta. Joel liittyi mukaan vuonna 2022. Aiemmin Joel on toiminut erilaisissa myynnin johtamisen ja asiantuntijan tehtävissä.

   Joel Niskanen
   +358 50 5163082
   joel.niskanen@humanside.fi

   Ritva-Liisa Niskanen
   +358 400 499 194
   ritva-liisa.niskanen@humanside.fi

   Johtoryhmätyöskentelymme on nyt aktiivisempaa ja systemaattisempaa. Oman vastuualueensa lisäksi johtoryhmän jäsenet ovat aktiivisesti kehittämässä koko yrityksen toimintaa.

   Meillä on hyvät kokemukset Human Side Oy:sta johtamis- ja henkilöstövalmennuksien sekä henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttajana.

   Human Siden käytänläheinen ote sopi erinomaisesti tarkoituksiimme.

   Yhteistyö oli mutkatonta ja maaliin päästiin sovitusti.

   35

   vuoden kokemus tuloksellisesta kehittämisestä.

   4

   ilmaiseksi ladattavaa opasta, jotka löydät täältä.

   24

   erilaista täsmäratkaisua PK-yritysten ongelmiin.

   Asiakkaitamme

   fingersoft
   proventia
   psho
   rokua
   pohjaset-1
   hatala
   käräjäoikeus-150x150
   cliini
   fibroc
   kati
   ppshp
   airlon-150x150
   adea
   ronka-1
   hvm infra