HR-palvelut

Hyvin mietitty on puoliksi tehty.

Väliotsikko

Osaava ja motivoitunut henkilöstö luo kilpailuetua. Tällaisen henkilöstön hankkimiseksi ja sitouttamiseksi henkilöstökäytäntöjen ja päivittäisen johtamisen pitää olla kunnossa. Kasvun keskellä henkilöstökäytännöt ja prosessit usein muototuvat itsestään - ilman tarkempaa strategista suunnittelua. Toimintatavat ja HR-käytännöt on kuitenkin hyvä miettiä huolellisesti. Liiketoimintalähtöinen HR ja henkilöstökäytäntöjen selkeys tukevat yrityksen kasvua ja tuovat selkeyttä päivittäiseen työskentelyyn.

Olipa tarpeenne projektiluontoista tekemistä (mm. rekrytoinnit, soveltuvuusarvioinnit, henkilöstökyselyt), konsultointia kasvun tueksi tai jatkuvalle HR-resurssille palvelemme mielellämme.

Kuulostavatko esimerkiksi seuraavat oireet tutuilta (Joel päivitä nämä):

 1. Johtoryhmätyö ei ole tuloksellista - tehdyt päätökset eivät jalkaudu organisaatioon.
 2. Kokouksissa aika kuluu eri vastuualueiden raportteihin.
 3. Johtoryhmässä ei osata hyödyntää siihen kuuluvien ihmisten erilaista osaamista.

Olemme työskennelleet vastaavien tilanteiden kanssa useasti jne..

Haluatko kuulla lisää?

Jätä yhteydenottopyyntö Joelille, niin palaamme asiaan 24 tunnin kuluessa.

  Missä asioissa voimme auttaa?

  Palvelu 1

  Palvelun kuvaus yhdellä tiiviillä lauseella

  HR-käytännöt ja toimintatavat on hyvä miettiä huolellisesti ja kirjata jo yrityksen alkutaipaleella. Niiden muuttaminen myöhemmin voi olla työlästä.

  Liiketoimintalähtöinen HR ja henkilöstökäytäntöjen selkeys tukevat yrityksen kasvua.

  Palvelu 2

  Palvelun kuvaus yhdellä tiiviillä lauseella

  Toimitusjohtajalla ja johtoryhmällä on iso vaikutus siihen, miten organisaatio menestyy. Yhä useampi johtaja käyttää henkilökohtaista coachingia oman ja organisaationsa kehittymisen tukena. Coach tukee, innostaa ja haastaa asiakasta löytämään kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten sopivat ajattelu- ja toimintatavat.

  Palvelu 3

  Palvelun kuvaus yhdellä tiiviillä lauseella

  Esihenkilönä menestyminen edellyttää halua ja osaamista tukea toisten kehittymistä ja onnistumista. Human Siden koulutuksessa kehityt esihenkilönä ja kartutat työssäsi tarvittavaa osaamista. Erityisen suosittuja koulutusaiheita ovat valmentava johtaminen, palautteen antaminen, työlainsäädäntö ja muutoksen johtaminen.

  Palvelu 1

  Palvelun kuvaus yhdellä tiiviillä lauseella

  HR-käytännöt ja toimintatavat on hyvä miettiä huolellisesti ja kirjata jo yrityksen alkutaipaleella. Niiden muuttaminen myöhemmin voi olla työlästä.

  Liiketoimintalähtöinen HR ja henkilöstökäytäntöjen selkeys tukevat yrityksen kasvua.

  Palvelu 1

  Palvelun kuvaus yhdellä tiiviillä lauseella

  HR-käytännöt ja toimintatavat on hyvä miettiä huolellisesti ja kirjata jo yrityksen alkutaipaleella. Niiden muuttaminen myöhemmin voi olla työlästä.

  Liiketoimintalähtöinen HR ja henkilöstökäytäntöjen selkeys tukevat yrityksen kasvua.

  Palvelu 1

  Palvelun kuvaus yhdellä tiiviillä lauseella

  HR-käytännöt ja toimintatavat on hyvä miettiä huolellisesti ja kirjata jo yrityksen alkutaipaleella. Niiden muuttaminen myöhemmin voi olla työlästä.

  Liiketoimintalähtöinen HR ja henkilöstökäytäntöjen selkeys tukevat yrityksen kasvua.

  Johtoryhmätyöskentelymme on nyt aktiivisempaa ja systemaattisempaa.

  Oman vastuualueensa lisäksi johtoryhmän jäsenet ovat aktiivisesti kehittämässä koko yrityksen toimintaa.

  Koulutuksen positiiviset tulokset auttavat kehittymään entistä kilpailukykyisemmäksi kansainvälisillä markkinoilla. Suosittelen Human Siden koulutuksia myös muille yrityksille, jotka haluavat tehostaa johtamistaan.

  35

  vuoden kokemus tuloksellisesta kehittämisestä.

  4

  ilmaiseksi ladattavaa opasta, jotka löydät täältä.

  24

  erilaista täsmäratkaisua PK-yritysten ongelmiin.