Johdon valmennukset

Johdolla on iso vaikutus siihen, miten yritys menestyy. Kun johtamisessa onnistutaan, yritys tekee tulosta ja henkilöstö voi hyvin.

Kehity johtajana

Toimitusjohtajalla ja johtoryhmällä on iso vaikutus siihen, miten yritys menestyy. Kun johtamisessa onnistutaan, yritys tekee tulosta ja henkilöstö voi hyvin.

Johtoryhmä on yrityksen tärkein tiimi. Siitä huolimatta moni johtoryhmä on vain ryhmä johtajia: jokainen keskittyy omaan vastuualueeseensa eikä sitoudu yhteiseen tekemiseen.

Johtoryhmän ja johtajien kehittäminen voi olla ratkaiseva tekijä yrityksen menestymiselle.

Kuulostaako tutuilta:

 1. Johtoryhmätyö ei ole tuloksellista - tehdyt päätökset eivät jalkaudu organisaatioon
 2. Johtoryhmässä ei osata hyödyntää siihen kuuluvien ihmisten erilaista osaamista
 3. Organisaatiossa vältellään vaikeista asioista puhumista
 4. Päätöksenteko ei ole selkeää ja lähes kaikki päätökset kulkevat toimitusjohtajan kautta
 5. Johtajilla on kovat paineet, jaksaminen on kovilla ja fokus hukassa

Tehokas johtaminen rakentuu luottamuksen, ristiriitojen käsittelyn, sitoutumisen, vastuullisuuden ja tulosten kautta. Jos johtaminen  ei toimi ja johtoryhmätyö ei ole tehokasta, se heijastuu koko organisaatioon. Hyvä johtaminen innostaa ja energisoi; se vaikuttaa koko organisaation menestymiseen.

Haluatko kuulla lisää?

Jätä yhteydenottopyyntö, niin palaamme asiaan 24 tunnin kuluessa.

  Missä voimme auttaa?

  Johtoryhmävalmennukset

  Ryhmästä johtajia johtoryhmä

  Johtoryhmä on yrityksen tärkein tiimi. Tiimin viisi toimintatasoa™ -valmennus ratkaisee johtoryhmätyön yleisimmät ongelmat ja antaa yritykselle korvaamattoman kilpailuedun tulevaisuuteen.

  Menestyvän johtoryhmän jäsenet luottavat toisiinsa, ratkovat konflikteja rakentavasti, sitoutuvat päätöksiin, vaativat toisiltaan vastuullisuutta ja keskittyvät yhteisten tulosten saavuttamiseen.

   

  Johtajan coaching

  Coaching tukee johtajaa itsensä ja organisaation kehittämisessä

  Toimitusjohtajalla ja muilla johtajilla on iso vaikutus siihen, miten organisaatio menestyy.

  Yhä useampi johtaja käyttää henkilökohtaista coachingia oman ja organisaationsa kehittymisen tukena. Coach tukee, innostaa ja haastaa johtajaa löytämään kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten sopivat ajattelu- ja toimintatavat.

  Johtoryhmätyöskentelymme on nyt aktiivisempaa ja systemaattisempaa. Oman vastuualueensa lisäksi johtoryhmän jäsenet ovat aktiivisesti kehittämässä koko yrityksen toimintaa.

  Meillä on hyvät kokemukset Human Side Oy:sta johtamis- ja henkilöstövalmennuksien sekä henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttajana.

  Human Siden käytänläheinen ote sopi erinomaisesti tarkoituksiimme.

  Yhteistyö oli mutkatonta ja maaliin päästiin sovitusti.

  35

  vuoden kokemus tuloksellisesta kehittämisestä.

  4

  ilmaiseksi ladattavaa opasta, jotka löydät täältä.

  24

  erilaista täsmäratkaisua PK-yritysten ongelmiin.