Halu ja kyky aikaansaada kestäviä tuloksia

Innostamme yritysten avainhenkilöitä kehittymään käytännönläheisesti ja tuloksellisesti. Human Siden palveluihin kuuluvat johdon valmennukset, koulutukset esihenkilöille ja HR-palvelut.

Halu ja kyky aikaansaada kestäviä tuloksia

Innostamme yritysten avainhenkilöitä kehittymään käytännönläheisesti ja tuloksellisesti. Human Siden palveluihin kuuluvat johdon valmennukset, koulutukset esihenkilöille ja HR-palvelut.

Missä asioissa voimme auttaa?

HR-palvelut

Lisää tuloksia HR-palveluiden avulla

HR-käytännöt ja toimintatavat on hyvä miettiä huolellisesti ja kirjata jo yrityksen alkutaipaleella. Niiden muuttaminen myöhemmin voi olla työlästä.

Liiketoimintalähtöinen HR ja henkilöstökäytäntöjen selkeys tukevat yrityksen kasvua.

Johdon valmennukset

Kehitä yrityksen johtoa

Toimitusjohtajalla ja johtoryhmällä on iso vaikutus siihen, miten organisaatio menestyy. Yhä useampi johtaja käyttää henkilökohtaista coachingia oman ja organisaationsa kehittymisen tukena. Coach tukee, innostaa ja haastaa asiakasta löytämään kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten sopivat ajattelu- ja toimintatavat.

Koulutukset esihenkilöille

Tehokkaat koulutukset

Esihenkilönä menestyminen edellyttää halua ja osaamista tukea toisten kehittymistä ja onnistumista. Human Siden koulutuksessa kehityt esihenkilönä ja kartutat työssäsi tarvittavaa osaamista. Erityisen suosittuja koulutusaiheita ovat valmentava johtaminen, palautteen antaminen, työlainsäädäntö ja muutoksen johtaminen.

Osaava ja aikaansaava kumppani johtamisessa ja HR:ssä

Autamme asiakkaitamme käytännönläheisesti johtamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa. Tarjoamme johdon valmennuksia, koulutuksia esihenkilöille, coachingia ja HR-palveluja. Kaikkea tekemistämme ohjaa halu ja kyky aikaansaada tuloksia.

Vahvuuksiamme on monipuolinen osaaminen johtamiseen ja henkilöstöasioihin.

Tavoitteenamme on olla osaava ja aikaansaava kumppani johtamisessa ja HR:ssä, joka on aidosti ajan tasalla asiakkaan tilanteesta.

Joel Niskanen
+358 50 5163082
joel.niskanen@humanside.fi

Ritva-Liisa Niskanen
+358 400 499 194
ritva-liisa.niskanen@humanside.fi

_CA_6358

Ritva-Liisa on perustanut Human Siden vuonna 2009. Ennen yrittäjäksi ryhtymistä Ritva-Liisa on toiminut erilaisissa johto-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä yli 20 vuotta. Joel liittyi mukaan vuonna 2022. Aiemmin Joel on toiminut erilaisissa myynnin johtamisen ja asiantuntijan tehtävissä.

Johtoryhmätyöskentelymme on nyt aktiivisempaa ja systemaattisempaa. Oman vastuualueensa lisäksi johtoryhmän jäsenet ovat aktiivisesti kehittämässä koko yrityksen toimintaa.

Meillä on hyvät kokemukset Human Side Oy:sta johtamis- ja henkilöstövalmennuksien sekä henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttajana.

Human Siden käytänläheinen ote sopi erinomaisesti tarkoituksiimme.

Yhteistyö oli mutkatonta ja maaliin päästiin sovitusti.

35

vuoden kokemus tuloksellisesta kehittämisestä.

4

ilmaiseksi ladattavaa opasta, jotka löydät täältä.

24

erilaista täsmäratkaisua PK-yritysten ongelmiin.

Human Siden palveluihin kuuluvat:
Palveluiden tavoitteena on: