Esimiehen 100 ensimmäistä päivää

Uusi esimiestehtävä tuo mukanaan uudenlaisia asioita ja mahdollisuuksia. Ensimmäisiin päiviin kannattaa valmistautua hyvin, jotta olo on alusta lähtien varma ja luottavainen.

On tärkeä tutustua tiimiin mahdollisimman pian. Ihmisten johtamisessa onnistuu paremmin, kun tuntee heidät ja osaa huomioida ihmisten erilaisuuden.

Henkilöstökin haluaa tietää pian ja mahdollisimman paljon uudesta esimiehestä ja siitä, miten hän toimii. Esimiestehtävän alussa kannattaa käyttää mahdollisimman paljon aikaa oman tiimin kanssa. Pohja kestävälle yhteistyölle luodaan ensimmäisten kuukausien aikana.

Merkittävä osa esimiestyöstä on viestintää. Heti alussa on hyvä näyttää, että esimies osaa myös kuunnella.  Sitä kautta voi saada paljon tietoa erilaisista ihmisistä ja yrityksen toimintatavoista. Kuuntelemalla oppii paljon.

Kukaan ei odota, että uusi esimies tietäisi kaiken. On kuitenkin tärkeä osoittaa, että haluaa oppia uutta. Siksi varsinkin ensimmäisinä viikkoina kannattaa kysyä paljon.  Nykyaikainen esimies osaa valmentaa ja johtaa ajattelua käyttämällä tehokkaita kysymyksiä.

Esimiestehtävässä menestyminen edellyttää halua ja osaamista tukea toisten kehittymistä ja onnistumista. On tärkeä olla kiinnostunut siitä, mitä tiimiin kuuluvien ihmisten työtehtäviin kuuluu. Uuden esimiehen on hyvä käydä henkilökohtainen, kahdenkeskinen keskustelu jokaisen tiimiin kuuluvan työntekijän kanssa yhteistyön alkaessa. Jatkossakin on hyvä muistaa, että säännöllinen esimiehen ja työntekijän välinen kehitystä edistävä keskustelu on hyödyllinen.

Esimiestehtävän alussa omaan tiimiin tutustumisen lisäksi on tärkeä hankkia tietoa esimerkiksi yrityksen visiosta, kirjoitetuista suunnitelmista ja yrityskulttuurista. On myös hyvä tietää perusasioita työlainsäädännöstä.

Asioiden omaksuminen vie oman aikansa. Otollinen aika mahdollisille muutoksille esimerkiksi tiimin sisäisessä työnjaossa tulee sen jälkeen, kun uusi esimies on tutustunut riittävästi uuteen tehtävään ja työpaikkaan.

Miten sinä toimit 100 ensimmäisen päivän aikana, jotta edesautat tiimisi hyvää vireyttä ja intoa tehdä asioita yhdessä?

Tavoitteiden asettaminen on olennainen osa esimiestyötä. Monesti tekeminen kannattaa aloittaa omasta itsestään. Uuden esimiehen on hyvä tehdä itselleen kirjalliset tavoitteet 100 ensimmäiselle päivälle ja käydä ne läpi oman esimiehensä kanssa.

Tuon pohdinnan tueksi voit ladata ohessa olevan oppaan Esimiehen 100 ensimmäiselle päivälle.