Coaching tukee onnistumisia

”Missä  sinä olet onnistunut”, on kysymys, jota kysyn usein coachattaviltani. Moni hämmentyy. Pian onnistumisia kuitenkin löytyy.

Työelämän arjessa on tärkeä huomata onnistumiset. Ne auttavat huomaamaan omia vahvuuksia. Onnistumisten varassa kehittyminen on mukavaa. Ne tuovat iloa ja niiden pohjalle on hyvä rakentaa uutta.

Omaa työtä ja tekemistä on hyvä pysähtyä pohtimaan. Itsekseen miettiminen on tärkeää. Joskus ajatus jää kuitenkin vain junnaamaan mielessä. Epämääräinen pohtiminen vie aikaa ja kuluttaa voimavaroja. Noissa tilanteissa voi olla hyvä löytää asioihin uusia näkökulmia keskustelemalla toisen ihmisen kanssa.

  • Keskustelut esihenkilön ja työkavereiden kanssa ovat merkityksellisiä.
  • Joillekin ja joistakin asioista voi olla kuitenkin helpompi keskustella ulkopuolisen, kuten esimerkiksi kokeneen coachin, kanssa.

Coching kehittää coachattavan taitoja ja suorituskykyä. Se on mainio tapa tukea onnistumisia. Coaching voi myös auttaa käsittelemään haastavia asioita ja tilanteita ennen kuin niistä tulee isoja ongelmia. Uudet tuotteet, palvelut ja toimintatavat tarkoittavat jatkuvaa kehittymistä ja sopeutumista muutoksiin. Coaching voi rohkaista ihmisiä näkemään muutokset mahdollisuutena, ei uhkina, ja auttaa niiden hyväksymisessä.

Coachingia on pitkään käytetty organisaatioiden ylimmän johdon kehittämisessä. Nyt se on koettu monissa organisaatioissa hyväksi tavaksi auttaa johdon ja esihenkilöiden lisäksi vaativaa asiantuntijatyötä tekeviä tutkimaan omia vahvuuksiaan sekä selkiyttämään tavoitteitaan ja saavuttamaan ne. Jokaisen on omassa työssä menestyäkseen hyvä löytää hetkiä, jolloin voi pohtia omaa vahvuuksiaan, asenteitaan ja työtään, oppia ja oivaltaa. Oma Valmentaja™ -palvelun tavoitteena on tarjota yhä useammalle mahdollisuus hyödyntää coachingia omassa kehittymisessään.

Tässä muutama esimerkki kysymyksistä, joihin Oma Valmentajan™ avulla voi löytyä vastaus:

  • Miten selkiytän omaa rooliani ja tehtäviäni?
  • Mitä taitoja tarvitsen kasvaakseni ja kehittyäkseni edelleen? Ehkä edetäkseni urallani?
  • Miten asetan ja saavutan tavoitteeni?
  • Mitä uusia näkökulmia voin hyödyntää tekemisessäni?
  • Miten voin hallita paremmin ajankäyttöäni saavuttaakseni tavoitteeni?
  • Miten kehitän vuorovaikutustaitojani?
  • Miten voin vähentää stressiäni?
  • Miten löydän paremman tasapainon työn ja muun elämän välillä?

Missä sinä olet onnistunut?