Luottamus vaikuttaa onnistumiseen

Kun ihmiset luottavat toisiinsa, arki rullaa. Se vaikuttaa merkittävästi organisaation menestymiseen. Työyhteisössä, jossa ihmiset luottavat toisiinsa, me –puhetta on enemmän kuin minä -puhetta.

Yleensä luottamuksen tärkeyden huomaa vasta sitten, kun sen kanssa on ongelmia. Monesti epäluottamus näkyy ensimmäisenä tiedonkulussa. Yhteydenpito ihmisten välillä vähenee. Omia mielipiteitä ei kerrota eikä asioista keskustella. Hiljalleen jakaudutaan eri leireihin, eikä kaikille yhteisen päämäärän eteen enää ponnistella. Työnteosta tulee oman osuuden rutiininomaista suorittamista.

Luottamuksen rakentamiseksi voi kuitenkin tehdä tietoisia toimenpiteitä. On tärkeä, että kunkin tehtävät, roolit ja vastuut ovat mahdollisimman selkeät. Epäselvyydet niissä syövät luottamusta.

Kuvitteellinen ja yksinkertaistettu esimerkki: Dokumentointia ei ole sisällytetty kenenkään tehtäviin. Kuitenkin Vieno luulee, että vastuu siitä on Raunilla. Kun Rauni ei huolehdi dokumentoinnista, Vieno ajattelee, ettei Rauniin voi luottaa.

Ihmisten välisissä suhteissa on monenlaisia odotuksia. Kaikkia niitä ei edes kerrota toiselle osapuolelle. Varsinkin silloin, kun luottamus rakoilee, olisi tärkeä kertoa minkälaisia asioita ja toimintatapoja toiselta odotamme.

Esimiehen tärkeitä keinoja rakentaa luottamusta ovat tuen ja ajan antaminen henkilöstölle kuuntelemalla ja keskustelemalla. Se, joka haluaa rakentaa luottamusta, malttaa kuunnella. Myös palaute ja sen vastaanottaminen lisäävät luottamusta esimiehen toimintaan.

Milloin kuulit viimeksi jonkun kertovan tekemästään virheestä? Se, kerrotaanko niistä vaiko ei, on yksi luottamuksen mittari. Virheestä kertominen vaatii rohkeutta. Esimiehen käyttäytyminen tällaisessa tilanteessa vaikuttaa siihen, miten ongelmista jatkossa kerrotaan. Kun luottamus on vahva, virheistä kerrotaan ja sen ansiosta niiden toistamista voidaan välttää.

Monesti sanotaan, että luottamusta joko on tai ei ole. Ehkä niin, mutta onneksi monissa tilanteissa luottamus on mahdollista palauttaa kiinnittämällä huomiota omaan käyttäytymiseen. Pettymysten jälkeen on tärkeä kertoa entistä selvemmin, minkälaista käyttäytymistä itse keneltäkin odottaa ja miten yhteistyötä voisi tehdä luottamuksen ilmapiirissä. Luottamuksen rakentaminen edellyttää yhteisiä päämääriä ja aitoa halua työskennellä niiden saavuttamiseksi.

Hyviin työyhteisötaitoihin kuuluu luotettava käyttäytyminen, rehellisyys ja lupausten pitäminen. Näitä taitoja voi vaatia kaikilta työyhteisössä.

Ihminen, joka on päättänyt pääsääntöisesti suhtautua muihin luottavaisesti, voi hyvin. Luottamus vaikuttaa minäkuvaan, yhteistyöhön muiden kanssa, tavoitteiden saavuttamiseen, onnistumiseen ja jopa onnellisuuteen. Minkälaisia luottamusvalintoja sinä ja minä olemme tehneet?