Mollista duuriin, muutoksissakin

”Koskaan et muuttua saa” lauletaan vanhassa suomalaisessa iskelmässä.

Aika aikaa kutakin. Nyt uudistuminen ja kehittyminen ovat tärkeimpiä menestystekijöitä yrityksille ja itse kullekin meistä. Yritykset muuttuvat menestyäkseen paremmin. Me muutumme, jotta osaamisemme olisi sitä, mitä tämän päivän työelämässä tarvitaan.

Mikä on ollut merkittävin muutos tähänastisessa työelämässäsi?

Ehkä vähän yllättävää: useimmat vastaavat valmennuksissa tuohon kysymykseen kertomalla etenemisestään työuralla tai onnistuneesta työpaikan vaihdosta. Käytännössä useimmat muutokset osoittautuvat siis – ainakin jälkikäteen tarkasteltuina – hyviksi ja tarpeellisiksi.

Silti muutos-sanalla on monesti kielteinen kaiku. Kun jotakin tuttua muuttuu, sitä vastustaa. Varsinkin vaikeissa muutoksissa minua on helpottanut muutoskäyrän tiedostaminen. On luonnollista epäillä muutosta ja sen tarpeellisuutta, tuntea huolta ja pelkoakin. Tunteiden myllerryksessä on kuitenkin tärkeä päästä eteenpäin kohti hyväksymistä ja uuden edistämistä. Työ-, ja muussakaan elämässä, kaikki ei mene aina niin kuin toivoisi. Takaiskuja tulee. Niissä hetkissä olisi tärkeä löytää luottamusta siihen, että parempia aikoja on edessä – ainakin pitkällä aikavälillä.

Se, että muutos jo sananakin herättää kielteisiä ajatuksia, johtunee niiden paljoudesta. Muutosta ei monesti ehditä viedä loppuun, kun uusi on jo alkamassa. Eteenpäin meneminen on hyvä. Välillä olisi kuitenkin tärkeä ehtiä viedä jokunen muutos maaliin. Ja hengähtää sen jälkeen. Kovassa kiireessä unohdetaan liian usein, että muutoksessa tarvitaan aikaa.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, sanotaan. Päteekö se myös muutostilanteissa? Ainakin ikävien muutosten vaikutuksia voi vähentää valmistautumalla niihin etukäteen mahdollisimman huolellisesti. Silti, vaikka suunnitelma on tehty kuinka huolellisesti tahansa, muutoksen kaikkia käänteitä ei voi arvata. Tavoitteen pitäisi kuitenkin olla aina mahdollisimman selvä ja riittävän konkreettinen.

Isojen muutosten keskellä työskentelevä henkilö totesi muutama päivä sitten, että muutoksesta tuli hankala asia, kun siihen ei pystykään enää itse vaikuttamaan. Sellainen muutos, jota voi olla itse suunnittelemassa ja toteuttamassa, on paljon mukavampi kuin sellainen, johon ei voi itse vaikuttaa. On eri asia muuttua kuin tulla muutetuksi. Siksi henkilöstö olisi hyvä ottaa mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa miettimään ja toteuttamaan muutosta.

Hyvälle esimiestyölle on kysyntää jokaisena työpäivänä. Erityisesti sille on kysyntää merkittävissä muutostilanteissa.

Mitä hyvä esimiestyö on? Se on ihmisten kuuntelemista, kannustamista ja kertomista yhteisestä suunnasta. Muutostilanteissa nämä asiat korostuvat. Huolten ja ideoiden kuunteleminen auttaa ymmärtämään muutosta ja sen mukanaan tuomia tunteita. Henkilöstön pitää tietää, mitä muuttuu ja mitä heiltä odotetaan, miksi tämä muutos tarvitaan, milloin muuttuu ja miten muutos toteutetaan.  Esimiehen tehtävä on myös huolehtia siitä, että normaalit työt jatkuvat.

Omassa ja yrityksen muutoksessa sparrauksesta voi olla merkittävää hyötyä. Muutokset herättävät monenlaisia ajatuksia ja tunteita muutoksen kohteena olevissa ihmisissä, mutta myös niissä, jotka toteuttavat niitä.

Ulkopuolisen kanssa voi selkiyttää omaa ajattelua, täsmentää tavoitteita ja työstää ne suunnitelmiksi.  Välillä on hyvä pysähtyä miettimään, mikä on oikeasti tärkeää ja tarpeellista niin yrityksen menestymisen kannalta kuin henkilökohtaisessakin elämässä.