Räätälöity esihenkilökoulutus

Räätälöity esihenkilökoulutus

Räätälöidyt esihenkilökoulutukset ovat tehokas ja innostava tapa kehittyä. Niissä keskitytään yrityksen ja osallistujien kannalta tärkeimpiä esihenkilötyön osa-alueisiin. Yrityskohtaisessa koulutuksessa on luontevaa jakaa oman organisaation esihenkilötyön hyviä käytäntöjä ja sopia yhteisistä tavoitteista.

Esihenkilökoulutukset vaihtelevat lyhyistä asiantuntijaluennoista pitkäkestoisiin kehitysohjelmiin. Koulutuksia järjestetään sekä esihenkilötehtävissä aloitteleville että näissä tehtävissä jo pidempään toimineille.

Viime aikoina suosittuja koulutusaiheita ovat olleet:

  • valmentava johtaminen
  • hyvä vuorovaikutus
  • palautteen antaminen
  • työlainsäädäntö ja
  • muutoksen johtaminen.

Varaa ilmainen alkukartoitus! Saat nopeasti (15 min) tiedon siitä, miten hyötyisit Human Siden palveluista.

Varaa ilmainen alkukartoitus! Nopea 15 min kartoitus hyödyistä.

Esimerkkejä koulutuksen sisällöstä

Valmentava johtaminen

Valmentava johtaminen perustuu esihenkilön kykyyn ja haluun ymmärtää työyhteisössä olevaa potentiaalia. Koulutuksessa käsitellään mm. vuorovaikutusta ja palautteen antamista.

Käytännön työoikeutta 

Esihenkilötyössä tarvitaan jatkuvasti entistä enemmän työoikeudellista osaamista. Käytännön työoikeutta -koulutuksessa käsitellään olennaisimipia työlainsäädäntöön ja työsuhteisiin liittyviä asioita käytännönläheisesti.

Muutoksen johtaminen

Koulutuksessa käydään läpi muutosjohtamisen keskeiset osa-alueet. Koulutus on osallistava ja käytännönläheinen.

Haastavat tilanteet

Miten puuttua jonkun työntekijän heikkoon työsuoritukseen? Käytännönläheisessä koulutuksessa käydään läpi esihenkilötyön näkökulmasta myös velvollisuutta puuttua häirintään ja epäasialliseen kohteluun.

Miten tilaan koulutuksen?

1. Ota yhteyttä puhelimella, sähköpostilla tai varaamalla aika alkukartoitukseen.
2. Tutustutaan lyhyesti ja kerro mahdollisista toiveistanne tai ongelmistanne.
3. Saat keskustelumme pohjalta ehdotuksen teille sopivasta esihenkilökoulutuksesta.

Asiakkaiden kommentteja

"Koulutuksen positiiviset tulokset edesauttavat yritystämme kehittymään entistä kilpailukykyisemmäksi kansainvälisillä markkinoilla. Suosittelen Ritva-Liisan koulutuksia myös muille yrityksille, jotka haluavat tehostaa johtamistaan."

"Kyllä voi ihminen olla iloinen, kun saa osallistua hyvään koulutukseen! Kiitos Ritva-Liisa Niskanen mainiosta muutosjohtamisen koulutuksesta!"