Johtamisen ja johtoryhmätyön kehittäminen

Kehitä johtamistasi

Johtajan päivät ovat työntäyteisiä: palavereja palaverien perään, monenlaisten asioiden ja erilaisten ihmisen johtamista. Tuloksia pitää tulla. Työ on usein myös yksinäistä. Jokainen johtaja kohtaa tilanteita, joita hänen olisi hyvä käsitellä luottamuksellisesti jonkun ulkopuolisen kanssa.

Olipa tilanne mikä tahansa, johtajan on pystyttävä innostamaan henkilöstö toteuttamaan yhteisiä tavoitteita.

Säännöllinen coaching antaa voimia johtajan vaativaan työhön. Se helpottaa jäsentämään omia ajatuksia ja parantaa päätösten laatua. Siksi johtajat hyödyntävät omassa kehittymisessään yhä enemmän coachingia. Se on erinomaisen tehokas tapa kehittymiseen myös siirryttäessä uuteen työtehtävään.

Toimiva johtoryhmä edesauttaa yrityksen menestymistä

Hyvin toimivalla johtoryhmällä on iso merkitys yrityksen menestymiseen. Toimivuuteen vaikuttavat kaikki ryhmään kuuluvat ihmiset. Parhaimmillaan johtoryhmä osaa hyödyntää siihen kuuluvien ihmisten erilaisia vahvuuksia.

Monet organisaatiot kehittävät ylintä johtoaan johtoryhmävalmennuksilla. Kun kehitetään yrityksen johtamiskäytäntöjä sekä johtoryhmän jäsenten yhteistyötä ja vuorovaikutusta, ryhmä rakentuu entistä toimivammaksi ja tehokkaammaksi. Valmennus innostaa myös johtoryhmää löytämään yhdessä uudenlaisia mahdollisuuksia.

Usein johtajien henkilökohtaisia ja koko johtoryhmän yhteisiä valmennuksia toteutetaan samanaikaisesti. Rinnakkain toteutettuina ne kehittävät sekä johtajien henkilökohtaisia että koko johtoryhmän valmiuksia.

Kaikki johdon valmennukset suunnitellaan ja toteutetaan vastaamaan organisaation ja kunkin osallistujan tavoitteita ja kehittymistarpeita.

Ylimmän johdon coachilla itsellään on hyvä olla omakohtaista kokemusta johtamisesta ja johtoryhmätyöskentelystä. Human Side Oy:n johdon valmentaja Ritva-Liisa Niskanen on ollut kansainvälisen pörssiyhtiön henkilöstöjohtaja ja johtoryhmän jäsen.

Esimerkkejä johdon kehittämisestä:

 • onnistunut startti toimitusjohtajana tai muussa uudessa johtotehtävässä
 • kehittyminen muiden ja itsensä johtamisessa
 • johtajan henkilöstöjohtamiseen liittyvien taitojen kehittäminen
 • johtoryhmän jäsenten erilaisten vuorovaikutustyylien tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen
 • päätöksentekokyvyn tehostaminen
 • johtoryhmävalmennukset, joissa on tehty mm. ryhmän yhteiset pelisäännöt, sovittu tehokkaista kokouskäytännöistä ja kehitetty kunkin osallistujan omaa johtamista

Johtoryhmätyöskentelymme on nyt aktiivisempaa ja systemaattisempaa. Oman vastuualueensa lisäksi johtoryhmän jäsenet ovat aktiivisesti kehittämässä koko yrityksen toimintaa.

Hyödyt

 • onnistunut aloitus uudessa johtotehtävässä
 • innostava ja ihmiset huomioon ottava johtaminen – osaavat ja innostuneet ihmiset ratkaisevat yrityksen menestymisen
 • päätöksenteon terävöittäminen
 • ajankäytön tehostaminen
 • yhtenäisempi johtamiskulttuuri ja tapa toimia
 •  tehokkaampi johtoryhmätyöskentely
 • tuloksellinen ja rakentava yhteistyö johtoryhmässä

Kehity johtajana - hyödynnä coachingia

Halusimme kirjoittaa sinulle käytännönläheisen oppaan siitä, mitä Business Coaching on ja miten sinä voit hyödyntää sitä.

Lataa maksuton opas