HR-palvelut

HR-palvelut asiakasyrityksen tarpeiden mukaan

Minkälaista on liiketoimintalähtöinen HR? Mitä lakisääteisiä asioita pitää huomioida työsuhteessa? Miten yrityskulttuuriin voi vaikuttaa?

Varsinkin yrityksen kovassa kasvuvauhdissa henkilöstöjohtamiseen liittyvien käytäntöjen kehittäminen voi jäädä vähemmälle. Toimintatavat ja HR-käytännöt on kuitenkin hyvä miettiä huolellisesti ja kirjata jo yrityksen alkutaipaleella. Niiden muuttaminen myöhemmin voi olla hankalaa. Liiketoimintalähtöinen HR ja henkilöstökäytäntöjen selkeys tukevat yrityksen kasvua.

Human Side auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä erilaisissa henkilöstöasioissa. Toimeksianto voi olla kertaluonteinen tai pidempiaikainen yhteistyö. Se voi olla tukea esimerkiksi henkilöstöstrategian laatimiseen tai HR-prosesseihin ja henkilöstöjohtamiseen liittyvien käytäntöjen kehittämiseen. HR-konsultti voi myös työskennellä asiakasyrityksessä osa-aikaisesti esimerkiksi muutaman tunnin tai päivän viikossa.

Esimerkkejä HR-palveluista:

 • lakisääteisten henkilöstösuunnitelmien – esimerkiksi yhteistoimintalaissa, tasa-arvolaissa ja yhdenvertaisuuslaissa olevien suunnitelmien – laatiminen
 • HR-vuosikello
 • rekrytointiprosessi ja -käytännöt kuntoon
 • perehdytysprosessin ja -käytäntöjen kehittäminen
 • osaamisen johtaminen ja kehityskeskustelut
 • työsuhdeasiat ja esimiesten tuki
 • henkilöstökäsikirjan laatiminen
 • yhteistoiminta henkilöstön kanssa
 • työhyvinvoinnin johtaminen
 • henkilöstötyytyväisyyden mittaaminen
 • tietosuoja-asiat ja niihin liittyvä dokumentaatio
 • HR-konsulttipalvelu yrityksen osa-aikaiseen tai väliaikaiseen HR-tarpeeseen

Ritva-Liisan kanssa työskentely oli antoisaa ja saimme projektista paljon valmiuksia tulevaan. Vahva suositus!

Hyödyt

 • mahdollisuus HR-palveluiden joustavaan käyttämiseen asiakasyrityksen tarpeiden mukaisesti
 • selkeät HR-prosessit ja -käytännöt tukevat yrityksen kasvua ja menestymistä
 • palveluksessa kokenut HR-ammattilainen
 • tukea päivittäiseen esimiestyöhön sekä muutosjohtamiseen

Kehity johtajana - hyödynnä coachingia

Halusimme kirjoittaa sinulle käytännönläheisen oppaan siitä, mitä Business Coaching on ja miten sinä voit hyödyntää sitä.

Lataa maksuton opas