HR-palvelut

Selkeät HR-käytännöt tukevat henkilöstön hyvinvointia ja yrityksen menestymistä.

HR-palvelut

Varsinkin yrityksen kovassa kasvuvauhdissa henkilöstöjohtamiseen liittyvien käytäntöjen kehittäminen voi jäädä vähemmälle. Toimintatavat ja HR-käytännöt on kuitenkin hyvä miettiä huolellisesti. Liiketoimintalähtöinen HR ja henkilöstökäytäntöjen selkeys tukevat yrityksen kasvua.

Human Side auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä erilaisissa henkilöstöasioissa. Toimeksianto voi olla kertaluonteinen tai pidempiaikainen yhteistyö. Se voi olla tukea esimerkiksi henkilöstöstrategian laatimiseen tai HR-prosesseihin ja henkilöstöjohtamiseen liittyvien käytäntöjen kehittämiseen. HR-asiantuntija voi myös työskennellä asiakasyrityksessä osa-aikaisesti esimerkiksi muutaman tunnin tai päivän viikossa.

Varaa ilmainen alkukartoitus! Saat nopeasti (15 min) tietoa siitä,  miten hyötyisit Human Siden palveluista.

Varaa ilmainen alkukartoitus! Nopea 15 min kartoitus hyödyistä.

Esimerkkejä HR-palveluista

HR-kartoitus

HR-kartoituksella selvitetään yrityksen henkilöstöasioiden nykytila ja tulevaisuuden tahtotila. Kartoituksen pohjalta asiakasorganisaatio saa konkreettisia ehdotuksia ja toimintasuunnitelman HR-asioiden kehittämiseen.

HR-kartoitus toteutetaan henkilöhaastatteluina sekä olemassa olevaan HR-dokumentaatioon perehtymällä.

HR-konsultointi

Asiantuntijapalveluita lakisääteisten henkilöstösuunnitelmien tekemiseen, erilaisten HR-tukimateriaalien ja henkilöstökäsikirjan laatimiseen, resursointiin ja rekrytointeihin, henkilöstön ja työhyvinvoinnin kehittämiseen sekä henkilöstöjohtamisen tukemiseen.

HR-konsultointi sopii erityisen hyvin silloin, kun liiketoiminnan nopean kasvun myötä halutaan konsultointia HR-prosesseihin ja henkilöstöjohtamiseen. Palvelu sopii hyvin myös muutostilanteisiin.

HR-sparraus

HR-sparraus tukee asiakasyritystä kehittämään HR:ään liittyviä osa-alueita ja henkilöstöjohtamisen käytäntöjä. Sparrauksessa HR-ammattilainen valmentaa ja auttaa samalla viemään HR-prosesseihin ja henkilöstöjohtamiseen liittyviä asioita käytännönläheisesti eteenpäin.

HR-sparrausta käytetään tukemaan yritysjohtoa, esihenkilöitä ja yrityksen omia HR-asiantuntijoita.

Osa-aikainen HR-asiantuntija

Kokenut osaaja pystyy tarttumaan HR-tehtäviin aikailematta ja ilman pitkää perehdytystä.

Osa-aikainen HR -asiantuntijapalvelumme tarjoaa kustannustehokkaan tavan saada nopeasti tukea henkilöstöjohtamisen haasteisiin. Asiantuntija toimii yrityksen sisällä osa-aikaisesti esimerkiksi muutaman tunnin tai päivän viikossa.

Tutustu myös ELY-tuettuun konsultointiin!

ELY-keskus on valinnut Human Side Oy:n Ritva-Liisa Niskasen vastuukonsultiksi Johtaminen ja henkilöstö -osa-alueelle sopimuskaudelle 2021-2022.

Asiakkaiden kommentteja

"Ritva-Liisan kanssa työskentely oli antoisaa ja saimme projektista paljon valmiuksia tulevaan. Vahva suositus!"

Hyödyt

  • mahdollisuus HR-palveluiden joustavaan käyttämiseen asiakasyrityksen tarpeiden mukaisesti
  • selkeät HR-prosessit ja -käytännöt tukevat yrityksen kasvua ja menestymistä
  • palveluksessa kokenut HR-ammattilainen
  • tukea päivittäiseen johtamiseen