Profiilit ja mittaukset

Miksi tehdä henkilöprofiileja tai mitata tiimin toimivuutta? Yksinkertaistaen niiden tavoite on tukea yksilön ja organisaation kehittymistä kohti tavoitteita.

Tieteellisesti tutkitut henkilöprofiilit, kuten vastaajan luontaista toimintatapaa mittaava Everything DiSC tai henkilökohtaista johtamistyyliä määrittelevä johtajuusprofiili Everything DiSC Work of Leaders, ovat työkaluja, joiden luotettavuus on poikkeuksellisen korkea. 360º-mittauksissa saa palautetta oman työn ja toiminnan kehittämiseen esimieheltä, kollegoilta ja henkilöstöltä. Toimiva työyhteisö -mittaus on markkinoiden tehokkain tapa selvittää työyhteisön tilanne.

Kehittymisen tueksi

 • vastaajan luontaista toimintatapaa mittaava Everything DiSC työyhteisö -profiili 
 • henkilökohtaista johtamistyyliä määrittelevä Everything DiSC johtajuus -profiili 
 • työn tekemistä ohjaavia asenteita, tapoja ja motiiveja mittaava Wopi (Work Personality Inventory)
 • tehokas ja kattava palaute esimieheltä, kollegoilta ja henkilöstöltä 360º-mittauksilla 
 •  työyhteisön tilannetta kartoittamaan Toimiva työyhteisö -mittaus ja räätälöidyt henkilöstökyselyt 

Everything DiSC® – tunnista ja hyödynnä erilaisuus

Miksi asiat pitää selittää perin pohjin Ellille, kun Eeva ymmärtää ne jo puolesta lauseesta? Miksi Risto loukkaantui sanomisestani, vaikka tarkoitushan oli vain kannustaa häntä kehittymään?

Oletko faktoihin pohjautuva C-tyylin vai tunteisiin luottava I-tyylin toimija? Everything DiSC -profiili jakautuu neljään päätyyliin:

 • D: hallitseva
 • i: vaikuttava
 • S: vakaa
 • C: tunnontarkka.

Profiili voi olla myös kahden päätyylin yhdistelmä, jolloin tyylejä on yhteensä 12. Profiili kertoo mihin vastaajan energia luontaisesti suuntautuu sekä kuvaa konkreettisesti, mihin huomiota kiinnittämällä voi tehostaa omaa toimintaansa.

Tekipä työkseen mitä tahansa, hyvät vuorovaikutustaidot ovat tärkeät. Perehtymällä omaan käyttäytymistyyliin Everything DiSC -profiililla, voit parantaa vuorovaikutustasi, sitoutumistasi ja tuloksiasi. DiSC -profiili auttaa

 • tiedostamaan erilaisuuden merkitystä ja hyötyä
 • tunnistamaan syitä erilaiseen käyttäytymiseen ja
 • toimimaan tilanteen vaatimalla tavalla.

DiSC-profiilit voidaan sisällyttää esimerkiksi osaksi esimieskoulutusta, jolloin koulutuksessa voidaan käydä läpi laajemminkin DiSC-teoriaa. DiSC-profiili on myös hyvä aloitus coaching-prosessissa tai kun muuten vain haluaa lisätä itsetuntemusta sekä omien vahvuuksien ja heikkouksien tuntemista.

Everything DiSC on maailman käytetyin työkalu henkilöiden välisten käyttäytymiserojen käsittelemiseen. Sen on tehnyt jo noin 50 miljoonaa ihmistä. Everything DiSC työyhteisö -viitekehys on täydennystutkimuksen (MLP 2012) perusteella validoitu Suomeen.

DiSC -kysely täytetään verkossa. Sen tehtyäsi saat henkilökohtaisen profiilisi, joka koostuu vuorovaikutustyyliäsi kuvaavasta DiSC -tyylistä sekä prioriteeteistä, jotka kuvaavat asioita, joihin suuntaan voimavarojasi. Profiili sisältää myös konkreettisia kehittämisvinkkejä.

Pyydä malliraportti – Everything DiSC® – tunnista ja hyödynnä erilaisuus

  Everything DiSC® -johtajuusprofiili

  Mitä ovat vahvuutesi johtajana? Entä minkälaisissa asioissa sinun kannattaisi kehittää itseäsi?

  Everything DiSC -johtajuusprofiili (Work of Leaders) auttaa sinua tunnistamaan johtamistyylisi sekä tiedostamaan vahvuutesi ja kehittämiskohteesi johtajana. Sen avulla voit verrata omaa johtamistasi johtamisen parhaisiin käytäntöihin ja saat kehittämisvinkkejä omaan toimintaasi.

  Profiili on konkreettinen työkalu, joka haastaa kysymään, ymmärränkö omaa käyttäytymistäni ja sitä, minkälainen vaikutus tavallani toimia johtajana on johtamieni ihmisten tehokkuuteen. Johtaja pystyy mukauttamaan omaa vuorovaikutustaan erilaisten tilanteiden ja tarpeiden mukaan, kun hän tunnistaa sekä omat että johtamiensa ihmisten toimintatavat. Omaa toimintatapaamme mukauttamalla pystymme vastaamaan paremmin erilaisten ihmisten välillä hyvinkin erilaisiin tarpeisiin ja lisäämään näin esimerkiksi heidän sitoutumista ja suoritustasoa.

  Everything DiSC johtajuusprofiili perustuu laajaan johtajuustutkimukseen, jonka pohjalta on tunnistettu johtajuuteen liittyviä parhaita käytäntöjä. Arviointiin on luotu 18 osa-alueen malli, joka on ryhmitelty kolmeen pääteemaan: vision muodostamiseen, henkilöstön sitoutumismahdollisuuksien luomiseen ja toimeenpanomalleihin.

  Everything DiSC -johtajuusprofiilia varten arvioit omaa johtamiskäyttäytymistäsi verkossa tehtävässä kyselyssä. Vastattuasi siihen saat henkilökohtaisen profiilisi, joka kertoo vahvuutesi ja haasteesi johtajana. Sen avulla voit myös arvioida omaa johtamistapaasi suhteessa johtamisen parhaisiin käytäntöihin.

  Pyydä malliraportti – Everything DiSC® -johtajuusprofiili

   360º -mittaukset

   360º -mittausten avulla johtaja, esimies tai asiantuntija saa palautetta oman työnsä ja toimintansa kehittämiseen esimieheltään, kollegoiltaan ja henkilöstöltä. Lisäksi hän tekee itsearvioinnin.

   Käytössämme on erilaisia 360 -mittauksia:

   • Joustavuus ja luottamus 360 sopii erinomaisesti niihin tilanteisiin, joissa pitää aikaansaada nopeasti muutosta
   • Johtajuus 360 tukee ja syventää johtajuusprofiilin käyttöä
   • Osaava esimies 360 on tarkoitettu erityisesti niihin tilanteisiin, joissa halutaan pysyvämpi organisaatiomittari tilanteessa, joissa esimerkiksi tuloskortissa on tavoitteet hyvälle johtamiselle ja onnistuminen sekä kehittyminen halutaan systematisoida
   • Klassinen 360 on tehty suoritusten johtamiseen.

   Pyydä malliraportti – 360º -mittaukset

    WOPI

    WOPI (Work Personality Inventory) on itsearviointimenetelmä, joka auttaa ymmärtämään omia motiiveja, ajattelutapoja ja asenteita. Motiivit ohjaavat toimintaa, ajattelu muovaa suunnittelua ja ongelmanratkaisua. WOPI antaa arvokasta tietoa henkilökohtaiseen kasvuun ja parantavaa valmiuksia kehittyä työssä.

    WOPI:a käytetään yksilöiden ja tiimien arvioinneissa ja valmennuksissa.

    Pyydä malliraportti – WOPI

     Tiimin toimivuuden mittaaminen

     Toimiva työyhteisö -kysely mittaa sitoutumista ja luottamusta tiimissäsi. Tehokkaan työyhteisön perusta on luottamus. Yhtä tärkeää on se, että  henkilöstö sitoutuu yhteisiin tavoitteisiin. Monet tutkimukset (mm. Gallup Q12 State of Global Workplace 2017) osoittavat, että ne organisaatiot, joissa on korkea sitoutumisen aste, pärjäävät taloudellisilla mittareilla mitattuna erinomaisesti verrattuna alhaisen sitoutumisasteen organisaatioihin.

     Kysely sisältää kaksi osa-aluetta:

     • sitoutunut työyhteisö -osio kertoo, miten työyhteisön jäsenet ymmärtävät ja hyväksyvät organisaation tarkoituksen, arvot, vision, tavoitteet, prosessit ja roolit
     • työyhteisön luottamus -osio kertoo, miten luottamuksen osa-alueet hyväksyntä, avoimuus, suoruus ja luotettavuus sekä niitä tukevat arvot hahmotetaan.

     Tiimin jäsenet vastaavat Toimiva työyhteisö -kyselyyn verkossa.

     Pyydä malliraportti – Tiimin toimivuuden mittaaminen

      Räätälöidyt henkilöstökyselyt

      Henkilöstökysely on toimiva tapa selvittää henkilöstön tyytyväisyyttä ja työilmapiiriä. Jotta kyselystä saa parhaan mahdollisen hyödyn, se kannattaa räätälöidä oman organisaation strategian, arvojen ja liiketoiminnan tavoitteiden pohjalta.

      Monet yritykset toteuttavat kyselyn vuosittain. Parhaimmillaan henkilöstökysely on tehokas johtamisen työkalu, jonka avulla voidaan vahvistaa halutunlaista johtamis- ja yrityskulttuuria.

      Verkossa tehdyn henkilöstökyselyn jälkeen tulokset käsitellään johtoryhmän tai kyselystä vastaavan henkilön kanssa. Autamme tunnistamaan kehittämiskohteet ja viemään ne arjen tekemiseen.


      Työyhteisö -kysely on hyvä työkalu nostaa esille tiimin kehittämistarpeita.

      Hyödyt

      • kehittää vuorovaikutustaitoja
      • auttaa tiedostamaan erilaisuuden merkitystä ja hyötyä
      • kehittää johtamistaitoja
      • tehostaa ryhmä-ja tiimityöskentelyä
      • lisää itsetuntemusta ja vahvistaa minä-kuvaa
      • auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita johtajana
      • parantaa organisaation tuloksentekokykyä

      Kehity johtajana - hyödynnä coachingia

      Halusimme kirjoittaa sinulle käytännönläheisen oppaan siitä, mitä Business Coaching on ja miten sinä voit hyödyntää sitä.

      Lataa maksuton opas