Esimieskoulutukset

Kehity esimiehenä

Minkälainen on hyvä esimies? Hän on oikeudenmukainen, rehellinen, innostava, johdonmukainen, avoin, keskusteleva ja uskaltaa tarttua vaikeisiin asioihin. Listaa on helppo jatkaa vaikka kuinka pitkäksi, sillä esimieheen kohdistuu monenlaisia odotuksia. Hänellä on iso vaikutus siihen, miten työyhteisön arki toimii.

Järjestämme yrityskohtaisia esimieskoulutuksia. Niissä käydään läpi esimiestyön keskeiset asiat. Yrityskohtaisissa koulutuksissa on luontevaa jakaa oman organisaation esimiestyön hyviä käytäntöjä ja sopia yhteisistä tavoitteista. Ne ovat tehokas tapa kehittää esimiestyötä.

Esimieskoulutukset vaihtelevat lyhyistä asiantuntijaluennoista pitkäkestoisiin kehitysohjelmiin. Toteuttamiseen, tapaan ja aikaan vaikuttavat organisaation ja osallistujien tarve ja laajuus. Koulutuksia järjestetään sekä esimiestehtävissä aloitteleville että näissä tehtävissä jo pidempään toimineille.

Esimieskoulutuksiin voidaan sisällyttää esimerkiksi Everything DiSC® työyhteisöprofiili, johtamiskäyttäytymisen 360 -kysely ja erilaisia opittujen asioiden käytäntöön viemistä tukevia välitehtäviä. Pitkäkestoisessa esimieskoulutuksessa voidaan hyödyntää oppimisportaalia. Sen kautta osallistujat voivat hyödyntää omassa työssään erilaisia käytännönläheisiä harjoituksia ja saavat oppimistaan tukevaa lisämateriaalia.

Esimieskoulutusten teemoja ovat muun muassa:

 • Esimiehen keskeiset tehtävät ja perustyökalut
 • Hyvä vuorovaikutus
 • Esimies ja työlainsäädäntö
 • Itsensä johtaminen – kaiken johtamisen perusta
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Muutoksen johtaminen
 • Haastavat esimiestilanteet

Koulutuksen positiiviset tulokset edesauttavat yritystämme kehittymään entistä kilpailukykyisemmäksi kansainvälisillä markkinoilla. Suosittelen Ritva-Liisan koulutuksia myös muille yrityksille, jotka haluavat tehostaa johtamistaan.

Hyödyt

 • selkiyttää esimiestyötä
 • vahvistaa vuorovaikutuksellista esimiestyötä
 • lisää ymmärrystä esimiestyöstä ja työoikeudesta
 • tukee kannustavan ja korjaavan palautteen antamista luontevana osana esimiestyötä
 • selkiyttää osallistujan omia vahvuuksia ja kehityskohteita esimiehenä

Kehity johtajana - hyödynnä coachingia

Halusimme kirjoittaa sinulle käytännönläheisen oppaan siitä, mitä Business Coaching on ja miten sinä voit hyödyntää sitä.

Lataa maksuton opas