Johdon valmennukset: Coaching

Johtamisen ja liiketoiminnan kehittämistä käytännönläheisesti ja tuloksellisesti

Ota aikaa ajattelulle – kehity ja menesty johtajana

Johtajan päivät ovat työntäyteisiä: palavereja palaverien perään, monenlaisten asioiden ja erilaisten ihmisen johtamista. Tuloksia pitää tulla. Työ on usein myös yksinäistä. Jokainen johtaja kohtaa tilanteita, joita hänen olisi hyvä käsitellä luottamuksellisesti jonkun ulkopuolisen kanssa.

Johtajat hyödyntävät omassa kehittymisessään yhä enemmän coachingia. Se on erinomaisen tehokas tapa kehittymiseen myös siirryttäessä uuteen työtehtävään.

1. Tutustumme

Yhteistyömme onnistumisen kannalta on tärkeää, että käytämme aikaa toisiimme tutustumiseen ja luottamuksen rakentamiseen.

2. Tavoitteet yhteistyöllemme

Sovimme sinun ja mahdollisesti myös esihenkilösi kanssa tavoitteet yhteistyöllemme.

3. Coaching-tapaamiset

Tapaamme 3-4 viikon välein 1-2 tuntia kerrallaan.

4. Väliarviointi

Väliarviointi siitä, miten olemme edistäneet tavoitteiden saavuttamista. Myös esihenkilö voi osallistua tähän tapaamiseen.

5. Coaching-tapaamiset

Tapaamisemme jatkuvat yhdessä sopimallamme rytmillä.

6. Mitä saimme yhdessä aikaiseksi?

Coachingprosessin päätyttyä teemme yhteenvedon tuloksista. Myös esihenkilö voi osallistua tähän tapaamiseen.

Coaching-prosessi

Moni johtaja pohtii sitä, miten saada siirrettyä mielessä pyörivät ideat ja suunnitelmat arkeen. Coaching-prosessi on tehokas menetelmä siirtää omaa tietoa mahdollisimman tehokkaasti käytännön työhön. Coach tukee ja haastaa valmennettavaa itseään löytämään kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten sopivat ajattelu- ja toimintatavat.

Business Coaching on liike-elämän ilmiöiden ja johtamisen tavoitteellista tarkastelua. Prosessiin kuuluu useita tapaamisia, joissa keskitytään asiakkaan tavoitteiden saavuttamiseen. Coaching on aina luottamuksellinen prosessi. Tapaamisissa voidaan käsitellä vaikeita ja keskeneräisiä asioita. Sertifioidun coachin kysymykset auttavat johtajaa ymmärtämään itseään ja työtään entistä tarkemmin, löytämään ratkaisuja erilaisiin tilanteisiin ja laittamaan asioita tärkeysjärjestykseen.

Johdon coaching-prosessissa voidaan käyttää esimerkiksi henkilökohtaista johtamistyyliä määrittelevää DiSC johtajuus -profiilia tai 360 -arviointia.

Varaa ilmainen alkukartoitus! Saat nopeasti (15 min) tiedon siitä, miten hyötyisit Human Siden palveluista.

Varaa ilmainen alkukartoitus! Nopea 15 min kartoitus hyödyistä.

Esimerkkejä johdon coachingista

Uusi työtehtävä

Johdon coachingia käytetään usein siirryttäessä uusiin työtehtäviin, kuten vaikkapa toimitusjohtajan tehtävään.

Johtajana kehittyminen

Coachingia käytetään yhä enemmän tukemaan johtajana kehittymistä.

Muutosjohtamisen tukena

Muutoskyvykkyyden kehittämistä tuetaan usein coaching-prosessilla.

Itsensä johtaminen

Jotta voi johtaa muita, pitää osata ensin johtaa itseään. Itsensä johtamiseen kuuluu muun muassa omien vahvuuksien mahdollisimman hyvä hyödyntäminen ja hyvä ajankäytön hallinta.

Asiakkaiden kommentteja

"Kiitos Ritva-Liisa Niskanen todella antoisasta etäkoutsauksesta! Sain loistavaa sparrausta ja hyviä vinkkejä, jotka auttavat varmasti tässä ja tulevaisuudessa. Voin lämpimästi suositella koutsausta myös etänä""

"Johtoryhmätyöskentelymme on nyt aktiivisempaa ja systemaattisempaa. Oman vastuualueensa lisäksi johtoryhmän jäsenet ovat aktiivisesti kehittämässä koko yrityksen toimintaa."

kehity-johtajana-hyodynna-coachingia

Lataa opas: Kehity johtajana – hyödynnä coachingia

Halusimme kirjoittaa sinulle käytännönläheisen oppaan siitä, mitä Business Coaching on ja miten sinä voit hyödyntää sitä. Toivottavasti saat oppaasta uusia ajatuksia kehittymiseesi.

Olemme coachanneet erilaisten organisaatioiden johtoa ja avainhenkilöitä yrittäjinä jo yli kymmenen vuotta. Olemme kansainvälisten ja kansallisten standardien mukaisesti sertifioituja coacheja.

    Olen lukenut ja hyväksynyt tietosuojaselosteen.


    Lataamalla oppaan tilaat samalla Human Siden uutiskirjeen. Human Siden uutiskirjeessä saat vinkkejä itsesi ja organisaatiosi kehittämiseen. Kirjeemme ilmestyy sähköpostiisi muutaman kerran vuodessa ja voit koska tahansa perua tilauksesi uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä.

    Haluatko tietää miten johtoryhmät toimivat vuonna 2021?

    Kysyimme toimitusjohtajilta, miten heidän johtoryhmänsä toimivat. Halusimme selvittää, ovatko suomalaisten pk-yritysten johtoryhmät aitoja tiimejä vai vain ryhmä johtajia. Lue lisää ja lataa kattava selvitys!