HS Sertifioitu esimies™️

Osaavaksi esimieheksi käytännönläheisessä valmennuksessa

Nyt on oikea aika kehittää esimiestyötä

Kirjoittaja: Ritva-Liisa Niskanen, Human Side Oy


Kun aikoinaan siirryin asiantuntijasta esimieheksi, oma rooli oli hukassa. Olin edelleen kiinnostunut työstäni asiantuntijana ja laiminlöin esimiehelle kuuluvia tehtäviä. Tai en edes tiennyt, mitä minulta odotettiin.

Tiimiini kuuluvat ihmiset tekivät edelleenkin hyvin työnsä. Hiljalleen alkoi kuitenkin näkyä, että he odottivat minun tekevän esimiehelle kuuluvia tehtäviä, kertovan esimerkiksi tavoitteista ja antavan heille palautetta.

Ymmärsin, että ihmisille, joiden esimiehenä toimin, pitää olla aikaa. Jos keskityn vain asiantuntijatehtäviini, laiminlyön työni esimiehenä. Hakeuduin esimieskoulutukseen ja aloin käyttää enemmän aikaa esimiestehtäviin.

Vaikka olin opiskellut oikeustieteitä, esimieskoulutuksessa yksi olennainen asia oli oppia keskeisiä asioita työoikeudesta esimiestyön näkökulmasta. Koulutuksen aikana pohdin myös muun muassa esimiehen keskeisiä tehtäviä ja sitä, minkälainen esimies haluan olla.

”Hyväksi esimieheksi ei synnytä. Sellaiseksi opitaan ja kasvetaan.”

Koulutus ja käytännön tekeminen opettavat esimiestyötä. Kun esimiestaitoni karttuivat, huomasin ilokseni, että saimme yhdessä johtamieni ihmisten kanssa paljon enemmän aikaan kuin olisin koskaan voinut edes kuvitella.

Minkälainen esimies sinä haluat olla?

Työurani aikana olen nähnyt monenlaisia esimiehiä ja olin itsekin tuossa tehtävässä parikymmentä vuotta. Olen oppinut paljon esimiehiltäni. Hyviltä esimiehiltä opin asioita, joita olen halunnut itsekin toteuttaa. Vähemmän hyviltä opin sellaista, mitä ei kannata tehdä.

Esimerkkejä siitä, mitä olen oppinut hyviltä esimiehiltä

 • ihmiset pitää tuntea, jotta heitä voi johtaa
 • oikeudenmukaisuus voi joskus tarkoittaa sitä, että pitää olla tiukka
 • hyvät käytöstavat ovat tärkeät: tervehdi, kiitä ja pyydä tarvittaessa anteeksi
 • kuuntele ja kysy
 • innostu, innosta ja kannusta
 • palkitse oikeudenmukaisesti
 • aseta johtamiesi ihmisten kanssa selkeät ja innostavat tavoitteet
 • anna palautetta: kehu, kun on sen aika ja anna rakentavaa palautetta, kun kaikki ei mennyt niin kuin piti
 • ole empaattinen.

HS Sertifioitu esimies

Nyt voit kehittyä esimiehenä ja saada esimiestehtävässä tarvittavia tietoja innostavasti ja tuloksellisesti. Valmennus on  tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kehittää esimiestaitojaan. Erityisen hyvin se sopii vastikään esimiestehtävissä aloittaneille..

HS Sertifioitu esimies™️ -valmennus innostaa sinua kehittämään omaa toimintaasi.

Tässä valmennuksessa yhdistyvät verkko- ja henkilökohtaisen valmennuksen parhaat puolet.

Verkkovalmennus

 • mahdollistaa opiskelemisen sinulle parhaiten sopivana aikana
 • saat tiiviit tietopaketit esimiestyön keskeisistä asioista
 • pääset pohtimaan verkkoluennoilla läpikäytyjä asioita kuhunkin jaksoon liittyvissä tehtävissä ja harjoituksissa ja
 • pystyt soveltamaan oppimaasi välittömästi työssäsi.

Henkilökohtainen valmennus

 • saat kouluttajalta henkilökohtaista palautetta verkossa kuhunkin jaksoon liittyvistä tehtävistä ja harjoituksista
 • henkilökohtainen valmennus etäyhteyksien kautta, jossa käydään läpi verkkovalmennuksessa läpikäytyjen asioiden soveltamista  omassa työssäsi ja keskustellaan jatkokehittymisestäsi.

HS Sertifioitu esimies™️ -valmennuksen käytyäsi saat postitse todistuksen valmennuksen suorittamisesta.

HS Sertifioitu esimies™️ yhteenveto

Verkkokurssi

Kerran viikossa uusi aihe

 • Esimiehen rooli ja tehtävät, johdanto kurssiin
 • Esimies itsensä johtajana
 • Työlainsäädännöstä
 • Haastavat esimiestilanteet
 • Valmentava esimiestyö
 • Osaamisen johtaminen

Omat oivallukset

Opitun ja oivalletun arjen tekemiseksi

 • Oppimispäiväkirja
 • Harjoituksia, tehtäviä
 • Henkilökohtainen palaute kouluttajalta

Henkilökohtainen sparraus
 • Kertaus verkkokurssista henkilökohtaisessa etätapaamisessa kouluttajan kanssa
 • Esimerkkejä arjen esimiestilanteista
 • Henkilökohtainen kehittyminen jatkossa
 • Päätteeksi todistus HS Sertifioitu esimies™️ -valmennuksesta

Valmennuspalautteita

HS Sertifioitu esimies™️ -valmennuksen jaksoista sanottua:

Esimiehen rooli ja tehtävät, johdanto:

”Jakso oli hyvä intro esimiehiyteen ja kurssin sisältöön. Herätti myös ajattelemaan, joten onnistunut aloitus.”

”Jakson asia oli lyhyt ja ytimekäs ja materiaali sopivan pituinen luettavaksi. Äänitallenteet oli myös sopivan pituisia ja niihin jaksoi hyvin keskittyä.”

Esimies itsensä johtajana:

”Mielenkiintoinen ja hyvin jäsennetty jakso. Tehtävät olivat erityisen hyödyllisiä.”

”Hyvä jakso, joka sai myös ajattelemaan omia vahvuuksia ja kehittämisen kohteita. Erityisesti kuinka kaikki lähtee itsestään. Omat arvot, käytös ja esimerkki heijastuvat koko organisaatioon.”

Työlainsäädännöstä:

”Mielenkiintoinen. Paljon asiaa ja paljon muistettavaa. Erittäin hyvin jäsennelty kokonaisuus.”

”Erittäin kattava paketti työlainsäädännöstä. Osa oli tuttua, mutta paljon myös uusia asioita nousi esiin ja sellaista mitä itsekin olen työssä miettinyt.”

Haastavat esimiestilanteet:

”Hyvä jakso. Erityisesti jäi mieleen se, että kaikkeen epämääräiseen käytökseen ja konflikteihin pitää puuttua välittömästi ja työntekijöitä pitää kaikissa tapauksissa kohdella tasa-arvoisesti, jotta voidaan luoda terve ja hyvä työilmapiiri.”

Valmentava esimiestyö:

”Jaksossa korostettiin kuuntelemista. Se jäi jotenkin mieleen, koska olen yrittänyt sitä jo harjoitella muutenkin arjessani kuuntelemalla erilaisia ihmisiä. Videoluentoa kuunnellessa mietin koko ajan käytännön työtäni ja miten soveltaisin oppeja käytännössä tai jos tiimiin tulisikin erilaisia uusia ihmisiä.” 

”Tämä jakso vahvisti omia käsityksiäni nykyajan esimiehestä ja hänelle asetetuista vaatimuksista.”

Osaamisen kehittäminen:

”Osaaminen on tärkeimpiä asioita, mitä työelämässä on. Ilman työntekijöiden osaamista ei olisi käytännössä yritystäkään. Osaamisen kehittyminen ja ajan tasalla pysyminen on koko työuran ajan tärkeää.”

Ritva-Liisa Niskanen, Human Side Oy

Olen toiminut esimiestehtävissä yli 20 vuotta muun muassa pörssiyhtiö Elektrobit Oyj:ssä ja Oulun Osuuspankissa.

Vuodesta 2009 lähtien olen työskennellyt yrittäjänä Human Sidessa. Olen kouluttanut ja valmentanut monien erilaisten organisaatioiden johtoa ja esimiehiä menestymään työssään. Nyt haluan auttaa sinua menestymään esimiestehtävässäsi.


Tule mukaan!

Tässä haasteellisessa ajassa haluan olla osaltani edesauttamassa organisaatioiden kehittymistä hyvässä esimiestyössä. Siksi HS Sertifioitu esimies™️ -valmennus nyt poikkeuksellisen edullisesti: 485 euroa (+alv)! Tämä tarjous on voimassa rajoitetun ajan.

Tavataan HS Sertifioitu esimies™ -valmennuksessa!

Kyllä, haluan mukaan


Kehity johtajana - hyödynnä coachingia

Halusimme kirjoittaa sinulle käytännönläheisen oppaan siitä, mitä Business Coaching on ja miten sinä voit hyödyntää sitä.

Lataa maksuton opas