Kilpailuetu on ihmisissä

Innostamme yritysten avainhenkilöitä kehittymään käytännönläheisesti ja tuloksellisesti. Human Siden palveluihin kuuluvat johdon valmennukset, koulutukset esihenkilöille ja HR-palvelut.

Humanside0243

Halu ja kyky aikaansaada kestäviä tuloksia

Autamme yritysten avainhenkilöitä kehittymään käytännönläheisesti ja tuloksellisesti. Human Siden palveluihin kuuluvat johdon valmennukset, koulutukset esihenkilöille ja HR-palvelut.

Ritva-Liisalla on pitkä ja monipuolinen kokemus erilaisista johto-, esimies- ja asiantuntijatehtävistä. Hän on toiminut myös pörssiyrityksen johtoryhmässä sekä yrittäjänä joulukuusta 2009 lähtien.

"Johtoryhmätyöskentelymme on nyt aktiivisempaa ja systemaattisempaa. Oman vastuualueensa lisäksi johtoryhmän jäsenet ovat aktiivisesti kehittämässä koko yrityksen toimintaa."

"Koulutuksen positiiviset tulokset edesauttavat yritystämme kehittymään entistä kilpailukykyisemmäksi kansainvälisillä markkinoilla. Suosittelen Ritva-Liisan koulutuksia myös muille yrityksille, jotka haluavat tehostaa johtamistaan."

yhteiskuva

Johdon valmennukset

Toimitusjohtajalla ja johtoryhmällä on iso vaikutus siihen, miten organisaatio menestyy.

Yhä useampi johtaja käyttää henkilökohtaista coachingia oman ja organisaationsa kehittymisen tukena. Coach tukee, innostaa ja haastaa asiakasta löytämään kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten sopivat ajattelu- ja toimintatavat.

Johtamiskäytäntöjä sekä ihmisten välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta kehittämällä johtoryhmä rakentuu johtoryhmävalmennuksessa entistä toimivammaksi.

Koulutukset esihenkilöille

Esihenkilönä menestyminen edellyttää halua ja osaamista tukea toisten kehittymistä ja onnistumista.

HS Sertifioitu esimies™  koulutuksessa  kehityt esihenkilönä ja kartutat työssäsi tarvittavaa osaamista. Palveluihimme kuuluu myös asiakasyrityksen tarpeisiin  räätälöity koulutus. Erityisen suosittuja koulutusaiheita ovat valmentava johtaminen, palautteen antaminen, työlainsäädäntö ja muutoksen johtaminen.

Oma Valmentajan™ kanssa esihenkilö voi keskittyä juuri niihin asioihin, jotka ovat keskeisiä hänen onnistumiselle omassa työtehtävässä.

koulutukset esihenkilöille
hr palvelut

HR-palvelut

HR-käytännöt ja toimintatavat on hyvä miettiä huolellisesti ja kirjata jo yrityksen alkutaipaleella. Niiden muuttaminen myöhemmin voi olla työlästä. Liiketoimintalähtöinen HR ja henkilöstökäytäntöjen selkeys tukevat yrityksen kasvua.

Työnantajabrändäys

Osaavasta työvoimasta kilpaillaan. Me autamme yritystänne olemaan houkuttelevin versio itsestänne.

Jotta yritys pystyy houkuttelemaan ammattitaitoista henkilöstöä, sen täytyy tunnistaa oma asemansa työnantajamarkkinoilla. Tässä auttaa strateginen työnantajabrändi.

työnantajabrändäys