Porukasta pomoksi

|

Mitä tekisin toisin, jos minusta tulisi nyt esimies?

Olisin enemmän läsnä, kuuntelisin ja keskustelisin. Pelkistäisin asioita ja kiinnittäisin erityistä huomiota avoimuuteen ja viestien selkeyteen. Käyttäisin aikaa yhteisten ja kunkin henkilökohtaisten tavoitteiden asettamiseen ja seurantaan. Pyrkisin mahdollistamaan onnistumiset.

Kun aloitin esimiestehtävässä, asetin itselleni enemmän vaatimuksia kuin mikä olisi ollut tarpeen. Halusin olla ensimmäisestä päivästä lähtien erinomainen esimies. Vaadin paljon itseltäni ja myös muilta – ehkä enemmän kuin mikä olisi ollut kohtuullista.

Oli pysäyttävä hetki, kun yksi työntekijä soitti illalla ja ihmetteli, miksi hän ei saanut pyytämäänsä lomapäivää. En ollut perustellut kielteistä päätöstäni sen kummemmin. Luotin hänen ymmärtävän, ettei hän voisi olla tuossa tilanteessa pois. Puhelinkeskustelun aikana tajusin, että pomottamisen aika on ohi. Ihmisiä tulee johtaa keskustelemalla.

Hyvä vuorovaikutus ei tarkoita sitä, etteikö päätöksenteko kuuluisi olennaisena osana esimiestyöhön.  On tilanteita, joissa asioista kannattaa keskustella etukäteen. Aina niin ei voi kuitenkaan tehdä. Tarvittaessa esimiehen pitää ottaa vastuu ja tehdä johdonmukaisia päätöksiä.

Nimitetään Matti esimieheksi, kun hän on niin hyvä myyjä!

Hyviä myyjiä ja asiantuntijoita on palkittu nimittämällä heidät esimieheksi. Pahimmillaan se on tarkoittanut sitä, että esimieheksi on valittu henkilö, jota tämä tehtävä ei ole kiinnostanut.  Samalla yritys on menettänyt yhden parhaista myyjistään tai asiantuntijoistaan.

Onneksi nykyisin lahjakkaat ihmiset pystyvät etenemään useimmissa organisaatioissa muutenkin kuin siirtymällä esimieheksi. Jotkut meistä innostuvat enemmän asioista, toiset taas ihmisistä.

Porukasta pomoksi siirtymisessä on hyviä puolia. Yritys ja omalla vastuualueella tehtävä perustyö ovat tuttua. Uusi esimies tuntee jo valmiiksi muiden työtehtäviä ja tietää heidän vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan.

Jotta esimiestehtävässä menestyy, pitää haluta ja osata tukea toisten kehittymistä ja onnistumista. Työhön kuuluu sekin, että joskus joutuu selvittelemään toisten ihmisten välisiä hankalia tilanteita tai puuttumaan jonkun työntekijän heikkoon työsuoritukseen.

Esimies on aina organisaation edustajana työnjohdollisessa vastuussa eikä siksi enää aiemmalla tavalla yksi porukasta. Uusi esimies joutuu miettimään, miten läheisissä väleissä hän voi olla jonkun työntekijän kanssa. Muille ei saisi tulla tunnetta siitä, että esimies suosii yhtä henkilöä. Liian läheinen suhde esimieheen voi olla hankala myös työntekijän kannalta, koska tällaiselta henkilöltä voi helposti vaatia kohtuuttoman paljon. Toisaalta liika etääntyminen voi tuoda mielikuvan siitä, että entinen kollega nostaa itsensä muiden yläpuolelle esimieheksi tulonsa jälkeen. Se voi haitata yhteistyötä ja luottamusta.

Koulutusta esimieheksi siirtyvälle

Siirryin aikoinaan asiantuntijasta ja ryhmän jäsenestä esimieheksi. En osannut etukäteen ajatella, miten laaja-alaista esimiestyö on ja miten paljon sen hoitamiseen tarvitaan aikaa. Koska siirryin uuteen tehtävään organisaation sisällä, perehdytyksen ajateltiin hoituvan työn ohessa.

Ensimmäisessä esimiestehtävässä aloittava henkilö tarvitsee aina riittävän perehdytyksen ja aikaa valmistautua uuteen tehtävään. Varsinkin organisaation sisältä esimieheksi siirtyvään henkilöön kohdistuu monenlaisia odotuksia. Asiaosaamisen lisäksi hänellä on hyvä olla vahva itseluottamus: kaikkia ei voi miellyttää ja tehtyjen päätösten takana pitää seisoa.

Alku on monenlaisten uusien asioiden opettelemista ja kouluttautumista. Jotta uusi esimies onnistuu tehtävässään, hän tarvitsee perehdytystä esimerkiksi

  • keskeisiin työtehtäviinsä
  • työoikeuteen
  • toimivaan vuorovaikutukseen
  • haastavien tilanteiden käsittelemiseen ja
  • henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Esimieheksi siirtyvän tulee olla selvillä oman esimiehensä odotuksista. Hänen kanssaan on hyvä käydä läpi myös se, jääkö jotain aiemmista tehtävistä edelleen uuden esimiehen hoidettavaksi. Se, että huomaa tekevänsä omaa aiempaa työtään esimiestyön mukanaan tuomien vaatimusten ja vastuiden lisäksi, ei ole yleensä toimiva ratkaisu.

Siihen, kannattaako esimieheksi valita henkilö omasta organisaatiosta vai muualta, ei ole yhtä oikeaa vastausta. Lopputulos riippuu paljon valitusta henkilöstä itsestään. Varmaa on kuitenkin se, että tulipa esimies omasta organisaatiosta tai muualta, uusi esimies tarvitsee hyvän perehdytyksen tehtävään.

 

Kehity johtajana - hyödynnä coachingia

Halusimme kirjoittaa sinulle käytännönläheisen oppaan siitä, mitä Business Coaching on ja miten sinä voit hyödyntää sitä.

Lataa maksuton opas